Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Συνήθεις Ερωτήσεις | Χάρτης Πλοήγησης | Σύνδεσμοι | Επικοινωνία

Αναζήτηση:

Αναζήτηση
Νέα

ΕκτύπωσηΕκτύπωσηΔεύτερη τοποθέτηση επί των δημοσιευμάτων της εφημερίδας «Πολίτης» - 03/08/2016


Σε σημερινό δημοσίευμα της Εφημερίδας ΠΟΛΙΤΗΣ γίνεται αναφορά σε «ανεξέλεγκτη» πρόσβαση του Γενικού Ελεγκτού σε πληροφορίες άλλων Υπηρεσιών. Χθες, έστειλα στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΚΥΠΕ) σχετική Ανακοίνωση για το θέμα αυτό, το περιεχόμενο της οποίας, προφανώς, δεν λήφθηκε υπόψη από την εν λόγω εφημερίδα. Στο δημοσίευμα αυτό, εμμέσως πλην σαφώς, αφήνεται να εννοηθεί ότι, ο Γενικός Ελεγκτής ουσιαστικά παραγκωνίζει το Γραφείο μου ή ότι, το Γραφείο μου δεν έχει ενεργήσει ως έπρεπε. Γι αυτό, θεωρώ καθήκον μου να δώσω στη δημοσιότητα τα πιο κάτω, στα πλαίσια απόλυτης διαφάνειας και να θέσω στη κρίση της δημοσιογραφικής κοινότητας και του ευρύτερου κοινού, τις μέχρι σήμερα ενέργειες του Γραφείου μου σε σχέση με το θέμα της πρόσβασης του Γενικού Ελεγκτού σε αρχεία.

Σε τέσσερα αιτήματα του Γενικού Ελεγκτού, που υποβλήθηκαν από το 2004 μέχρι το 2015, το Γραφείο μου εξέδωσε αντίστοιχες εγκρίσεις που επιτρέπουν την εξ’ αποστάσεως πρόσβαση δύο εξουσιοδοτημένων Λειτουργών του Γενικού Ελεγκτού, με κωδικούς πρόσβασης, στα μηχανογραφημένα συστήματα τεσσάρων Υπηρεσιών, των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΥΚΑ), του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης (ΤΑΠΜ), του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας (ΤΚΧ) και του Τμήματος Οδικών Μεταφορών (ΤΟΜ). Κάθε έγκριση, προβλέπει ειδικά τεχνικά και οργανωτικά μετρά ασφάλειας, όπως λόγου χάρη την εγκατάσταση προγραμμάτων firewalls και log files, που διασφαλίζουν ότι, με βάση την Αρχή της Αναλογικότητας, ο Γενικός Ελεγκτής έχει πρόσβαση μόνο σε δεδομένα τα οποία είναι απολύτως απαραίτητα για την εκτέλεση των καθηκόντων του.

Εκκρεμεί ενώπιον του Γραφείου μου αίτημα του Γενικού Ελεγκτού για πρόσβαση και/ ή λήψη πληροφοριών σε ψηφιακή μορφή από την ΑΗΚ και αίτημά του, για πρόσβαση στο ηλεκτρονικό αρχείο των αιτητών/ ληπτών Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ) του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Επίσης, στα πλαίσια της αίτησης διασύνδεσης αρχείων για τη λειτουργία της Κυβερνητικής Αποθήκης Πληροφοριών (ΚΑΠ), που έχει υποβληθεί στο Γραφείο μου, ο Γενικός Ελεγκτής έχει ζητήσει πρόσβαση σε δεδομένα με τα οποία διάφορες Υπηρεσίες θα «τροφοδοτούν» την ΚΑΠ. Τα αιτήματα αυτά είναι υπό εξέταση.

Ανεξάρτητα με τα πιο πάνω, έχει κατά καιρούς υποβληθεί στο Γραφείο μου αριθμός ερωτημάτων από διάφορες Υπηρεσίες, σχετικά με την υποχρέωσή τους να παράσχουν στο Γενικό Ελεγκτή έγγραφα ή πρακτικά συνεδριάσεων που έχει ζητήσει. Σε κάθε περίπτωση, το Γραφείο μου έδωσε καθοδήγηση στις Υπηρεσίες αυτές όπως δώσουν στο Γενικό Ελεγκτή μόνο τις πληροφορίες εκείνες που επιβάλλει η Αρχή της Αναλογικότητας.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, μέχρι σήμερα δεν έχει υποβληθεί στο Γραφείο μου οποιοδήποτε παράπονο για παράνομη πρόσβαση του Γενικού Ελεγκτή σε προσωπικά δεδομένα πολίτη.

Εν κατακλείδι, τόσο ο Γενικός Ελεγκτής όσο και η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα αποτελούν Ανεξάρτητες Αρχές της Δημοκρατίας. Καθήκον του Γενικού Ελεγκτού είναι να ελέγχει και καθήκον της Επιτρόπου είναι να εποπτεύει και να προστατεύει.Ειρήνη Λοϊζίδου Νικολαϊδου
Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα

  

©2003 - 2018 Κυπριακή Δημοκρατία,
Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου| Αποποίηση | Υπεύθυνος Σελίδας