Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Διευκρινίσεις σχετικά με την κοινοποίηση στοιχείων των στενών επαφών για τους σκοπούς της διαδικασίας ιχνηλάτησης των στενων επαφών των θετικών περιστατικών της covid 19, σε σχέση με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Διευκρινίσεις σχετικά με την κοινοποίηση στοιχείων των στενών επαφών για τους σκοπούς της διαδικασίας ιχνηλάτησης των στενων επαφών των θετικών περιστατικών της covid 19, σε σχέση με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα


Εξ’ αφορμής ερωτημάτων από γονείς /κηδεμόνες, οι οποίοι κατά τη διαδικασία ιχνηλάτησης επικαλούμενοι λόγους προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεν κοινοποιούν στην Ομάδα Ιχνηλάτησης του Υπουργείου Υγείας στοιχεία / προσωπικά δεδομένα των στενών επαφών των ίδιων ή των παιδιών τους, επιθυμώ να διευκρινίσω για σκοπούς της ορθής ενημέρωσης του κοινού ότι το νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία δεδομένων δεν αποτελεί κώλυμα, ούτε απαγορευτικό για την κοινοποίηση των εν λόγω στοιχείων κατά τη διαδικασία της ιχνηλάτησης, ως απολύτως απαραίτητων στοιχείων για τη διασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος στον τομέα της δημόσιας υγείας.
2 Ιουλίου 2021

Ειρήνη Λοϊζίδου Νικολαίδου
Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα

Back To Top