Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Ετήσια Έκθεση 2019

    Η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα παρέδωσε σήμερα την 18.03.2021 την Έκθεση του Γραφείου για το 2019 στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Back To Top