Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Συνήθεις Ερωτήσεις | Χάρτης Πλοήγησης | Σύνδεσμοι | Επικοινωνία

Αναζήτηση:

Αναζήτηση
Νέα

ΕκτύπωσηΕκτύπωσηΑνάθεση έκδοσης αδειών οδήγησης σε εταιρεία που εδρεύει στη Ρουμανία - 23/02/2016


Κατόπιν ερωτημάτων που έλαβε η Επίτροπος για τη νομιμότητα της ανάθεσης από το Τμήμα Οδικών Μεταφορών (Τ.Ο.Μ) της έκδοσης αδειών οδήγησης σε εταιρεία που εδρεύει στη Ρουμανία, η Επίτροπος επιθυμεί να πληροφορήσει τους πολίτες τα ακόλουθα:

Μετά από ευρωπαϊκή διαδικασία δημοσίων προσφορών, στις 27.08.2014 υπογράφηκε Σύμβαση μεταξύ του Τ.Ο.Μ και εταιρείας που εδρεύει στη Ρουμανία, με την οποία το Τ.Ο.Μ. ανάθεσε την έκδοση των αδειών οδήγησης στην εν λόγω εταιρεία.

Στις 29.06.2015 τέθηκε σε παραγωγική λειτουργία το σύστημα έκδοσης των αδειών.

Η πολιτική ασφάλειας που ακολουθείται κατά τη μεταβίβαση των πληροφοριών, η εξωτερική και εσωτερική ασφάλεια του Κτιρίου έκδοσης των αδειών, τα μέτρα ασφαλείας που τηρούνται κατά την επεξεργασία των πληροφοριών και κατά την παράδοση των αδειών στο Τ.Ο.Μ καλύπτονται από τη Σύμβαση και πληρούν τις διατάξεις του άρθρου 10 του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου του 2001 όπως τροποποιήθηκε και αφορά στο απόρρητο και την ασφάλεια της επεξεργασίας.

  

©2003 - 2018 Κυπριακή Δημοκρατία,
Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου| Αποποίηση | Υπεύθυνος Σελίδας