Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Καθοδήγηση - Εφαρμογές επεξεργασίας φωτογραφιών


Καθοδήγηση της Επιτρόπου αναφορικά με εφαρμογές επεξεργασίας φωτογραφιών

Οι εφαρμογές επεξεργασίας φωτογραφιών σάς επιτρέπουν να εφαρμόζετε ειδικά εφέ με την "μορφοποίηση" των χαρακτηριστικών σας που να σας κάνουν να φαίνεστε πιο νέος ή πιο ηλικιωμένος ή για να δοκιμάσετε μια καινούργια αισθητική του προσώπου π.χ. μια νέα κόμμωση. Ακολουθούν μερικές συμβουλές για τους χρήστες.

Πριν φορτώσετε την εφαρμογή

Κάντε τηλεφόρτωση των εφαρμογών μόνο από ένα επίσημο κατάστημα εφαρμογών (π.χ. AppStore ή Google Play).

Μεταβείτε στη σελίδα παρουσίασης. Διαβάστε τις αρνητικές κριτικές ή σχόλια.

Η ελκυστικότητα ή ο χιουμοριστικός χαρακτήρας της προσφερόμενης υπηρεσίας δεν πρέπει να σας προωθεί να αποποιείστε τα δικαιώματα σας και ούτε να σας επιβάλει καταχρηστικούς όρους αναφορικά με τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων. Οι όροι χρήσης και η πολιτική απορρήτου της εφαρμογής πρέπει να σας επιτρέπουν να μάθετε με ποιο τρόπο θα χρησιμοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα.

Η εταιρεία που είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή πρέπει να παρέχει ορισμένες πληροφορίες στον χρήστη, οι οποίες πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα ακόλουθα:
• πληροφορίες κατά πόσο οι φωτογραφίες σας αποθηκεύονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) ή εκτός της ΕΕ, καθώς και την διάρκεια αποθήκευσης τους.
• πληροφορίες κατά πόσο οι φωτογραφίες σας θα κοινοποιηθούν σε τρίτους (π.χ. επιχειρηματικοί εταίροι κ.λπ.) ·
• πληροφορίες κατά πόσο οι φωτογραφίες σας θα επαναχρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς (π.χ. διαφήμιση, έρευνα κ.λπ.) ·
• πληροφορίες κατά πόσο υπάρχει ή όχι τρόπος να ασκήσετε τα δικαιώματά σας δυνάμει του ΓΚΠΔ (αντίταξη, διαγραφή, πρόσβαση κ.λπ.).

Κατά την χρήση

Ελέγξτε τους όρους και εξουσιοδοτήσεις που επιβάλλονται από την εφαρμογή

Η πρόσβαση μιας εφαρμογής στην κάμερα και στη βιβλιοθήκη (library) της συσκευής σας σημαίνει ότι η εφαρμογή μπορεί να έχει πρόσβαση σε όλες τις φωτογραφίες, όχι μόνο σε αυτές που θέλει να αποστείλει ο χρήστης. Κατά τη φόρτωση των φωτογραφιών σας στο διαδίκτυο, προσέξτε αν υπάρχουν μηνύματα ή εικονίδια που σας ενημερώνουν ότι η εφαρμογή θα έχει πρόσβαση στο πλήρες άλμπουμ σας, έτσι ώστε να έχετε την ευχέρεια να αντιταχθείτε.

Προσοχή στις φωτογραφίες των άλλων

Οι φίλοι σας ή οι συγγενείς σας ενδέχεται να μην έχουν αποδεχθεί τους όρους χρήσης αυτής της εφαρμογής. Για το σεβασμό της ιδιωτικής τους ζωής και ιδιαίτερα αν αυτές οι φωτογραφίες μπορούν να δημοσιοποιηθούν, χρησιμοποιήστε την εφαρμογή μόνο με φωτογραφίες του εαυτού σας.

Τέλος, αν οι φωτογραφίες δημοσιευθούν στο διαδίκτυο ή αν εσείς τις δημοσιεύσετε σε κοινωνικά δίκτυα, λάβετε υπόψην ότι μπορεί αυτές να περιλαμβάνουν μεταδεδομένα, όπως η γεωγραφική θέση, ο χρόνος λήψης των φωτογραφιών ή πληροφορίες για το είδος της συσκευής σας.

Αφού χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή

Ορισμένες εφαρμογές μπορούν να εκτελούνται στο παρασκήνιο και να συλλέγουν δεδομένα όταν δεν τις χρησιμοποιείτε πια. Θυμηθείτε να ακυρώσετε τα δικαιώματα της εφαρμογής μετά τη χρήση της.

Στο iOS: Απενεργοποιήστε την πρόσβαση στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας έτσι ώστε η εφαρμογή να μην μπορεί να επικοινωνεί με τους διακομιστές του εκδότη της εφαρμογής.

23 Ιουλίου 2019

Πηγή: CNIL

Back To Top