Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Συνήθεις Ερωτήσεις | Χάρτης Πλοήγησης | Σύνδεσμοι | Επικοινωνία

Αναζήτηση:

Αναζήτηση
Νέα

ΕκτύπωσηΕκτύπωσηΑνακοίνωση Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: Διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 - 06/02/2017

Διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων
για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679

Το Γραφείο μου, σε συνεργασία με την Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης, έχει τροχοδρομήσει τη διοργάνωση διήμερων εκπαιδευτικών σεμιναρίων για προετοιμασία τόσο του Δημόσιου όσο και του Ιδιωτικού Τομέα, για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, που θα τεθεί σε εφαρμογή τον Μάιο του 2018 σε αντικατάσταση της υφιστάμενης νομοθεσίας. Σε εύθετο χρόνο θα ανακοινωθούν περισσότερες λεπτομέρειες για το χρόνο διεξαγωγής των σεμιναρίων και τους όρους συμμετοχής σε αυτά.

Με βάση το Άρθρο 37 του Κανονισμού, κάθε Δημόσια Αρχή και Φορέας και κάθε οργανισμός του Ιδιωτικού τομέα (υπεύθυνος επεξεργασίας ή εκτελών την επεξεργασία) του οποίου οι δραστηριότητες απαιτούν τακτική και συστηματική παρακολούθηση των υποκειμένων των δεδομένων σε μεγάλη κλίμακα, ή συνιστούν μεγάλης κλίμακας επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων, θα πρέπει να ορίσουν Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ). Η θέση του ΥΠΔ καθορίζεται στο Άρθρο 38 του Κανονισμού και η εκτέλεση των καθηκόντων του ρυθμίζεται από το Άρθρο 39.

Η Ομάδα Εργασίας του Άρθρου 29 της Οδηγίας 95/46/ΕΚ, που αποτελεί το συλλογικό όργανο των Αρχών Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων των ΚΜ της ΕΕ, ετοιμάζει καθοδηγητικές γραμμές για την ομοιόμορφή ανάγνωση και εφαρμογή του Κανονισμού. Επιπρόσθετα, το Γραφείο μου ετοιμάζει νομοσχέδιο για την καλύτερη εφαρμογή ορισμένων διατάξεών του. Οι καθοδηγητικές γραμμές και το νομοσχέδιο θα αποτελέσουν πολύτιμα βοηθήματα για τους συμμετέχοντες στα προαναφερόμενα σεμινάρια.

Καλωσορίζουμε και ενθαρρύνουμε τη διοργάνωση αντίστοιχων σεμιναρίων από ιδιωτικούς οργανισμούς. Ωστόσο, το Γραφείο μου δεν μπορεί να συνδράμει στη διεξαγωγή τους επί πληρωμής. Πρόσωπα που επιθυμούν να παρακολουθήσουν τέτοια σεμινάρια θα πρέπει να λάβουν υπόψη ότι, εν αναμονή των προαναφερόμενων καθοδηγητικών γραμμών και του νομοσχεδίου, η ερμηνεία ορισμένων διατάξεων του Κανονισμού δεν πρέπει να είναι αντικείμενο υποκειμενικής κρίσης.

  

©2003 - 2017 Κυπριακή Δημοκρατία,
Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου| Αποποίηση | Υπεύθυνος Σελίδας