Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Συνήθεις Ερωτήσεις | Χάρτης Πλοήγησης | Σύνδεσμοι | Επικοινωνία

Αναζήτηση:

Αναζήτηση
Θέματα που ενδιαφέρουν

ΕκτύπωσηΕκτύπωσηΕνοχλητικά τηλεφωνήματα με απόκρυψη αριθμού κλήσης - 19/06/2013


Η δυνατότητα απόκρυψης της ταυτότητας της καλούσας γραμμής (απόκρυψη αριθμού κλήσης) ρυθμίζεται από το άρθρο 102 του περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμος του 2004 (Νόμος 112(Ι)/2004), όπως έχει τροποποιηθεί, ο οποίος μεταφέρει τις διατάξεις της Οδηγίας 2002/58/ΕΚ σχετικά µε την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για την προστασία ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες).
Το άρθρο αυτό μεταξύ άλλων αναφέρει και τα ακόλουθα:
«(1) Όταν παρέχεται η ένδειξη ταυτότητας της καλούσας γραμμής, ο καλών χρήστης θα έχει την δυνατότητα με απλά μέσα και ατελώς να εμποδίζει αυτή τη λειτουργία ..

(3) Όταν παρέχεται ένδειξη ταυτότητας της καλούσας γραμμής και η ένδειξη αυτή γίνεται πριν από την αποκατάσταση της κλήσης ο καλούμενος συνδρομητής θα έχει τη δυνατότητα, με απλά μέσα, νη μην δέχεται την εισερχόμενη κλήση όταν ο καλών χρήστης ή συνδρομητής δεν έχει επιτρέψει την ένδειξη της ταυτότητας της καλούσας γραμμής.»
Μπορείτε να απευθυνθείτε στον παροχέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών σας (π.χ. Cyta ή MTN) για πληροφορίες σχετικά με την ενεργοποίηση υπηρεσίας αυτόματης απόρριψης κλήσεων με απόκρυψη αριθμού.

Επιπρόσθετα η Αστυνομία σε συνεργασία με τους παροχείς ηλεκτρονικών επικοινωνιών έχουν θεσπίσει διαδικασία χειρισμού υποθέσεων ενοχλητικών κλήσεων ως ακολούθως:
Εάν δέχεστε ενοχλητικές κλήσεις μπορείτε να το καταγγείλετε στην Αστυνομία και ακολούθως με την βεβαίωση της καταγγελίας να προβείτε σε παράπονο στον παροχέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών σας για εντοπισμό του ατόμου που παρενοχλεί (παρακολούθηση της γραμμής σας).
Διευκρινίζεται ότι ο παροχέας σας δεν θα σας πληροφορήσει τα στοιχεία του ατόμου σας παρενοχλεί αλλά θα δώσει τα στοιχεία αυτά στην Αστυνομία.
Στις περιπτώσεις όπου οι ενοχλητικές κλήσεις έγιναν από κάρτα προπληρωμένης τηλεφωνίας οι παροχείς ζητούν από τον κάτοχο της κάρτας να υποβάλει τα στοιχεία του για να δοθούν στην αστυνομία για να εξεταστεί η υπόθεση. Σε περίπτωση που αρνηθεί, ο παροχεάς τερματίζει την υπηρεσία (αποκόπτει την σύνδεση / καταργεί τον συγκεκριμένο αριθμό).

  

©2003 - 2018 Κυπριακή Δημοκρατία,
Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου| Αποποίηση | Υπεύθυνος Σελίδας