Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

«Εκπαίδευση σχετικά με τον ΓΚΠΔ σε δικηγόρους και DPO στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος TRAIN_GR_CY»

«Εκπαίδευση σχετικά με τον ΓΚΠΔ σε δικηγόρους και DPO στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος TRAIN_GR_CY»

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν στις 7 και 8 Φεβρουαρίου 2019 στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Κύπρου εκπαιδευτικά σεμινάρια σε δικηγόρους και υπεύθυνους προστασίας δεδομένων, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος «Εκπαίδευση σχετικά με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα --TRAIN_GR_CY”.

Τα σεμινάρια διοργανώθηκαν από το Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου, υπό την εποπτεία της κ. Τατιάνας- Ελένης Συνοδινού, Αναπληρώτριας Καθηγήτριας Ιδιωτικού Δικαίου, και το Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της Κύπρου, υπό την εποπτεία της κ. Ειρήνης Λοϊζίδου Νικολαΐδου, Επίτροπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα «TRAIN_GR_CY», το οποίο στοχεύει στην παροχή πρακτικώς προσανατολισμένης κατάρτισης σε όλα τα νομικά επαγγέλματα, προς ενίσχυση της αποτελεσματικής εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, υλοποιείται από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Γραφείο Επιτρόπου προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της Κύπρου, το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου - Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου, την Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Στην εισαγωγική ενότητα για το πλαίσιο προστασίας των προσωπικών δεδομένων όπως διαμορφώθηκε από τον Γενικό Κανονισμό, ο κ. Andreas Wiebe, Καθηγητής στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Göttingen ανέπτυξε την έννοια και τις προϋποθέσεις ύπαρξης συγκατάθεσης στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στη βάση του Κανονισμού, καθώς και τα δικαιώματα των υποκειμένων προσωπικών δεδομένων, δίδοντας ιδιαίτερη έμφαση στο δικαίωμα ενημέρωσης.

Στη συνέχεια, η κ. Ευαγγελία Μήτρου, Καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και επισκέπτρια Καθηγήτρια στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ανέπτυξε εκτεταμένα τις νομικές βάσεις επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, τις υποχρεώσεις των υπευθύνων επεξεργασίας και τις υποχρεώσεις του δικηγόρου ως υπεύθυνου επεξεργασίας.

Ακολούθως ο κ. Μάριος Δικαιάκος, Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής και Διευθυντής του Κέντρου Επιχειρηματικότητας Πανεπιστημίου Κύπρου και ο κ. Γιώργος Πάλλης, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής Πανεπιστημίου Κύπρου ανέπτυξαν βασικές τεχνολογικές παραμέτρους αναφορικά με την προστασία της ιδιωτικότητας στο διαδίκτυο, εστιάζοντας στους συνεχώς αναδυόμενους τεχνολογικούς κινδύνους.

Κατά τη δεύτερη ενότητα, ο κ. Ιωάννης Ιγγλεζάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής στη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, παρουσίασε, μεταξύ άλλων, το ρόλο που υπέχει ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων καθώς και τα σημαντικά ζητήματα της παρακολούθησης εργαζομένων και της βιντεοεπιτήρησης, όπως η ρύθμισή τους προκύπτει από τον Γενικό Κανονισμό και την ΕΣΔΑ.

Κατά τη δεύτερη μέρα των σεμιναρίων, ο κ. Matthias Eichfeld, Dipl.- Jur. της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Göttingen ανέπτυξε λεπτομερώς το πολυσύνθετο ζήτημα της διαβίβασης προσωπικών δεδομένων σε τρίτες χώρες, καθώς και τη σημασία και αναγκαιότητα της διενέργειας εκτίμησης αντικτύπου σχετικά με την προστασίας δεδομένων.

Στη συνέχεια, η κ. Χριστιάνα Μάρκου, Λέκτορας Νομικής Σχολής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου αναφέρθηκε στο επίκαιρο ερώτημα για το αν οι χρήστες του Facebook μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι επεξεργασίας στο πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού, αναλύοντας τις σχετικές αποφάσεις του Γραφείου Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στην Κύπρο.

Τέλος, η κ. Ειρήνη Λοϊζίδου Νικολαΐδου, Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, και η κ. Μαρία Μιχαηλίδου, λειτουργός του Γραφείου, ανέπτυξαν μέσω περιπτώσεων μελέτης τον ρόλο και τις αρμοδιότητές της Επιτρόπου, καθώς και τη διαδικασία ελέγχων που έχουν αναληφθεί από την έναρξη ισχύος του Γενικού Κανονισμού, ενώ παράλληλα αναφέρθηκε εκτενώς και σε αποφάσεις του Γραφείου σε καίρια ζητήματα, όπως οι εργασιακές σχέσεις, η βιντεοεπιτήρηση, η επεξεργασία δεδομένων από δικηγόρους και η επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων.

This programme was funded by the European Union’s Rights, Equality and Citizenship Programme (2014-2020).

Back To Top