Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Βουλευτικές Εκλογές 2021

Ανακοίνωση
Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Βουλευτικές Εκλογές 2021


Κατά την διάρκεια της προεκλογικής περιόδου των βουλευτικών εκλογών Μαΐου 2021, υποβλήθηκαν στο Γραφείο μου και έτυχαν χειρισμού 68 παράπονα και 11 ερωτήματα. Από τα 68 παράπονα, τα 65 παράπονα αφορούσαν στη λήψη μηνυμάτων sms, email, ή τηλεφωνικών κλήσεων για προώθηση πολιτικών θέσεων και υποψηφιοτήτων και στρέφονταν τόσο εναντίον κομμάτων / συνδυασμών κομμάτων, όσο και ανεξάρτητων υποψήφιων βουλευτών. Τα 3 αφορούσαν στην παρουσία των εκπροσώπων των κομμάτων στα εκλογικά κέντρα κατά την διεξαγωγή των εκλογών.

Από τα 68 παράπονα τα 11 έχουν προωθηθεί και στο Γραφείο Εφόρου Εκλογών για χειρισμό λόγω αρμοδιότητας, καθώς η διενέργεια κλήσεων και η αποστολή μηνυμάτων διενεργήθηκαν μετά τα μεσάνυχτα της 28ης Μαΐου 2021, περίοδο κατά την οποία απαγορευόταν η πολιτική διαφήμιση.

Από τα 68 παράπονα, μέχρι στιγμής έχουν διεκπεραιωθεί τα 59 ως ακολούθως:
- Τα 18 παράπονα κρίθηκαν ως αβάσιμα ή/και δεν προωθήθηκαν τα απαραίτητα στοιχεία για εξέταση τους, ή/και αποσύρθηκαν από τους ίδιους τους παραπονούμενους κατά τη διάρκεια εξέτασης τους,
- Για 25 παράπονα επιβλήθηκε διοικητική κύρωση της προειδοποίησης, και
- Για 16 παράπονα επιβλήθηκε διοικητική κύρωση προστίμου, συνολικού ποσού €23500.

Εκκρεμεί η έκδοση αποφάσεων για 9 παράπονα, τα οποία αφορούν σε δύο υποψηφίους.Ειρήνη Λοϊζίδου Νικολαΐδου
Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα


27 Ιουλίου, 2021

Back To Top