Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Δεύτερο Διορθωτικό του ΓΚΠΔ 2016/679 ημερ. 4.3.2021

Ανακοίνωση Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Δεύτερο Διορθωτικό του ΓΚΠΔ 2016/679 ημερ. 4.3.2021

Την 4 Μαρτίου, 2021 δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης το δεύτερο κατά σειρά Διορθωτικό του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων και πρώτο μετά την ισχύ του Κανονισμού το Μάιο του 2018. Σκοπός του Διορθωτικού η αποκατάσταση ορισμένων μεταφραστικών αστοχιών που διαπιστώθηκαν στην πορεία, με πιο σημαντική ίσως την αντικατάσταση της λέξης «unambiguous» (αιτιολογική σκέψη 32), από «ρητή» σε «αδιαμφισβήτητη».

Το Διορθωτικό δεν έχει ενσωματωθεί στον Κανονισμό, γι’ αυτό καλό θα ήταν να γίνεται σχετική αναδρομή εκεί και όπου χρειάζεται. Το Διορθωτικό είναι διαθέσιμο εδώ.

Υπενθυμίζω ότι το πρώτο κατά σειρά Διορθωτικό είχε δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 23 Μαίου, 2018, δύο μέρες πριν από την εφαρμογή του Κανονισμού. Το σχετικό Διορθωτικό είναι διαθέσιμο εδώ.
Ειρήνη Λοϊζίδου Νικολαϊδου
Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα


9 Μαρτίου, 2021

Back To Top