Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Συνήθεις Ερωτήσεις | Χάρτης Πλοήγησης | Σύνδεσμοι | Επικοινωνία

Αναζήτηση:

Αναζήτηση
Νέα

ΕκτύπωσηΕκτύπωσηΔημόσια Διαβούλευση σχετικά με το πακέτο μεταρρύθμισης της Νομοθεσίας Προσωπικών Δεδομένων - 14/03/2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΤΟΙΜΑΣΕ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε στις 25 Ιανουαρίου 2012 τις δύο Προτάσεις που έχει ετοιμάσει με σκοπό την αναθεώρηση της νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Με τις Προτάσεις αυτές, η Επιτροπή εισηγείται εκτεταμένη αναθεώρηση του νομοθετικού πλαισίου της ΕΕ για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, με στόχο την ενίσχυση των ατομικών δικαιωμάτων και τη συμβολή στην αντιμετώπιση των προκλήσεων της παγκοσμιοποίησης και των νέων τεχνολογιών.

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων είναι ένα θεμελιώδες δικαίωμα και αφορά ΟΛΟΥΣ.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης σε συνεργασία με το Γραφείο του Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα προσκαλούν όλους τους ενδιαφερόμενους Φορείς, τόσο του Δημόσιου όσο και του Ιδιωτικού Τομέα, να εκφράσουν τα σχόλια και τις απόψεις τους αναφορικά με τις δυο νομοθετικές Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση των τελικών θέσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας επί των δύο Προτάσεων.

Οι Προτάσεις αποτελούνται από ένα Προσχέδιο Γενικού Κανονισμού αναφορικά με το νέο νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων και από ένα Προσχέδιο Οδηγίας το οποίο θα ρυθμίζει την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων, και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.

Διά της παρούσας Ανακοίνωσης καλούνται, υπεύθυνοι επεξεργασίας του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, Οργανισμοί προστασίας δικαιωμάτων των πολιτών, Οργανωμένοι Σύνδεσμοι και σύνολα, Παροχείς Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και οποιοιδήποτε άλλοι ενδιαφερόμενοι, όπως υποβάλουν στο Γραφείο του Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα το αργότερο μέχρι τις 15 Μαϊου 2012 τα σχόλια και/ή τις απόψεις τους αναφορικά με τα κείμενα των δύο νομοθετικών Προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η συνδρομή όλων των ενδιαφερόμενων φορέων θα βοηθήσει την Κυπριακή Δημοκρατία στην οριστικοποίηση των θέσεων της κατά τις επερχόμενες διαπραγματεύσεις σχετικά με την υιοθέτηση ενός αποτελεσματικού νομοθετικού πλαισίου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Προταση Γενικού Κανονισμού για την προστασία προσωπικών δεδομένων:
ST05853.EL12.DOC


Προταση Οδηγίας η οποία θα ρυθμίζει την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων, και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών:
ST05833.EL12.DOC


Τα αγγλικά κείμενα είναι διαθέσιμα στην σελίδα http://ec.europa.eu/justice/newsroom/data-protection/news/120125_en.htm

  

©2003 - 2018 Κυπριακή Δημοκρατία,
Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου| Αποποίηση | Υπεύθυνος Σελίδας