Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

«Εκπαίδευση σχετικά με τον ΓΚΠΔ σε Δικαστές στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος TRAIN_GR_CY»

«Εκπαίδευση σχετικά με τον ΓΚΠΔ σε Δικαστές στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος TRAIN_GR_CY»

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν στις 5 και 6 Φεβρουαρίου 2019 στις εγκαταστάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου δύο εκπαιδευτικά σεμινάρια σε δικαστές, σε νομικούς και διοικητικούς λειτουργούς των Επαρχιακών Δικαστηρίων και του Ανωτάτου Δικαστηρίου, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος «Εκπαίδευση σχετικά με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα --TRAIN_GR_CY”.

Τα σεμινάρια διοργανώθηκαν από το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε συνεργασία με το Γραφείο Μεταρρύθμισης και Επιμόρφωσης του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα «TRAIN_GR_CY», το οποίο στοχεύει στην παροχή πρακτικώς προσανατολισμένης κατάρτισης σε όλα τα νομικά επαγγέλματα, προς ενίσχυση της αποτελεσματικής εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, υλοποιείται από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, την Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της Κύπρου, το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου - Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου, την Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Σε σύντομο χαιρετισμό η κ. Ειρήνη Λοϊζίδου Νικολαΐδου, Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σημείωσε τη σημασία συμμετοχής όλων των φορέων που εμπλέκονται με τη δικαιοσύνη στο εν λόγω πρόγραμμα, δεδομένης της αναγκαιότητας προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Κατόπιν, ο κ. Γεώργιος Ερωτοκρίτου, πρώην Δικαστής του Ανωτάτου Δικαστηρίου, Διευθυντής του Γραφείου Μεταρρύθμισης και Επιμόρφωσης του Ανωτάτου Δικαστηρίου, επεσήμανε, στον δικό του χαιρετισμό, ότι η ανάγκη προστασίας προσωπικών δεδομένων εντείνεται όλο και περισσότερο, καθώς απώτερος στόχος είναι να καταστεί η ΕΕ έτοιμη για την ψηφιακή εποχή. Τέλος, η κ. Τατιάνα- Ελένη Συνοδινού, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιδιωτικού Δικαίου, Τμήματος Νομικής Πανεπιστημίου Κύπρου ευχαρίστησε θερμά όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, καθώς και τους συμμετέχοντες, κάνοντας λόγο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων υπό το πρίσμα του Κανονισμού 2016/679 ως ένα εξαιρετικά καίριο θέμα με ποικίλες πτυχές και προεκτάσεις σε κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα και τονίζοντας την ανάγκη εξειδικευμένης επιμόρφωσης, δεδομένης της εκτεταμένης χρήσης και επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο της άσκησης όλων των νομικών επαγγελμάτων.

Στην εισαγωγική ενότητα για το πλαίσιο προστασίας των προσωπικών δεδομένων όπως διαμορφώθηκε από τον Γενικό Κανονισμό, ο κ. Andreas Wiebe, Καθηγητής στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Göttingen ανέπτυξε την έννοια και τις προϋποθέσεις ύπαρξης συγκατάθεσης στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στη βάση του Κανονισμού, καθώς και τα δικαιώματα των υποκειμένων προσωπικών δεδομένων, δίδοντας ιδιαίτερη έμφαση στο δικαίωμα ενημέρωσης.

Στη συνέχεια, ο κ. Philippe Jougleux, Αναπληρωτής Καθηγητής της Νομικής Σχολής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, ανέλυσε το πλαίσιο προστασίας προσωπικών δεδομένων από το ΕΔΔΑ εστιάζοντας στον ποινικό τομέα, τη χρήση προσωπικών δεδομένων ως αποδεικτικών μέσων με έμφαση στη νομική φύση της διεύθυνσης IP και το ζήτημα της ανωνυμίας στις δικαστικές αποφάσεις

Τέλος, η κ. Ευαγγελία Μήτρου, Καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και επισκέπτρια Καθηγήτρια στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ανέπτυξε εκτεταμένα τις νομικές βάσεις επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, τις υποχρεώσεις των υπευθύνων επεξεργασίας και το δικαίωμα στη λήθη.

This programme was funded by the European Union’s Rights, Equality and Citizenship Programme (2014-2020).

Back To Top