Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ: Επικαιροποιήσεις προσωπικών δεδομένων πελατών και αναστολή των λογαριασμών τους από τα Αδειοδοτημένα Πιστωτικά Ιδρύματα (ΑΠΙ)


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ: Επικαιροποιήσεις προσωπικών δεδομένων πελατών και αναστολή των λογαριασμών τους από τα Αδειοδοτημένα Πιστωτικά Ιδρύματα (ΑΠΙ)

Γραπτά παράπονα και ερωτήματα από πελάτες των ΑΠΙ, τα οποία εισρέουν καθημερινά στο Γραφείο μου, αναφέρονται σε επικοινωνία των ΑΠΙ με τους πελάτες τους τηλεφωνικώς ή γραπτώς ή άλλως με την οποία τα ΑΠΙ επικαλούνται οδηγίες της εποπτικής τους Αρχής ήτοι της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, και ζητούν από τους πελάτες όπως τους κοινοποιήσουν έγγραφα και πληροφορίες για σκοπούς «επικαιροποίησης» των στοιχείων τους.

Επιθυμώ να ενημερώσω κάθε ενδιαφερόμενο ότι το Γραφείο μου έχει ξεκινήσει τη διερεύνηση του θέματος σε ότι αφορά και /ή εμπίπτει στις αρμοδιότητες, καθήκοντα και εξουσίες μου σχετικά με το νομοθετικό έρεισμα των «επικαιροποιήσεων», την ενημέρωση των πελατών, ενδεχόμενες έννομες συνέπειες της παράλειψης υποβολής των εγγράφων και /ή πληροφοριών καθώς και άλλα συναφή θέματα.

Στο πλαίσιο της διερεύνησης και για σκοπούς ουσιαστικής ρύθμισης του θέματος προγραμματίζεται άμεσα συζήτηση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.


Ειρήνη Λοϊζίδου Νικολαϊδου
Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα

13 Ιουνίου 2018

Back To Top