Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Συνήθεις Ερωτήσεις | Χάρτης Πλοήγησης | Σύνδεσμοι | Επικοινωνία

Αναζήτηση:

Αναζήτηση
Θέματα που ενδιαφέρουν

ΕκτύπωσηΕκτύπωσηΑνακοίνωση Επιτρόπου: Θέμα: Συλλογή και επεξεργασία από ασφαλιστικές εταιρείες ψηφιακών δίσκων (π.χ. cd, dvd κ.α.) και/ή βιντεοκασέτας (videotape) που καταγράφουν χειρουργική επέμβαση ασθενούς-ασφαλιζόμενου - 16/05/2017


Σχετικά με το πιο πάνω θέμα και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου του 2001 (Νόμος 138 (Ι) / 2001), όπως τροποποιήθηκε (στο εξής «ο Νόμος»), καθώς επίσης και σχετικές Αποφάσεις της Ελληνικής Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, έχω την άποψη ότι:

(α) Η γενική «συγκατάθεση» που ενδεχομένως να δώσει ο ασφαλιζόμενος για παροχή προς την ασφαλιστική εταιρεία προσωπικών του δεδομένων, από τον ίδιο ή με τη συνδρομή του ή από άλλη πηγή, δεν θεωρείται έγκυρη αφού δεν καλύπτει την απαίτηση του Νόμου για «ελεύθερη, ρητή και ειδική δήλωση βουλήσεως».

(β) Έστω και αν έχει βιντεογραφηθεί η χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε ο ασφαλιζόμενος, τυχόν χορήγηση/προσκόμιση του σχετικού ψηφιακού δίσκου / βιντεοκασέτας στην ασφαλιστική εταιρεία, εκ πρώτης όψεως, παραβιάζει τις διατάξεις του άρθρου 4 (1)(β) του Νόμου, αφού τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα που περιέχονται σε αυτό/αυτή, υφίστανται μεταγενέστερη επεξεργασία ασυμβίβαστη με τους σκοπούς για τους οποίους αρχικά είχαν συλλεχθεί.

Για παράδειγμα, θεωρώ ότι, ένας πιθανός λόγος βιντεογράφησης μίας χειρουργικής επέμβασης είναι ο έλεγχος από τον ιατρό των διαδικασιών που ακολουθήθηκαν στο χειρουργείο σε περίπτωση επιπλοκών του ασθενή.

(γ) Επιπρόσθετα, παραβιάζονται οι διατάξεις του άρθρου 4 (1)(γ) του Νόμου, αφού τα προσωπικά δεδομένα που καταγράφονται στο ψηφιακό δίσκο/βιντεοκασέτα είναι περισσότερα από ότι απαιτείται ενόψει των σκοπών της επεξεργασίας, που είναι η εξέταση της απαίτησης για καταβολή αποζημίωσης.

Το Γραφείο μου είναι αρμόδιο εξέτασης σχετικών παραπόνων/καταγγελιών από ασφαλιζόμενους.
Ειρήνη Λοϊζίδου Νικολαϊδου
Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα

  

©2003 - 2017 Κυπριακή Δημοκρατία,
Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου| Αποποίηση | Υπεύθυνος Σελίδας