Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ - Διαδικασία ψηφοφορίας και παρουσία αντιπροσώπων των κομμάτων στα εκλογικά κέντρα κατά τις εκλογές για την ανάδειξη των μελών Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ


Διαδικασία ψηφοφορίας και παρουσία αντιπροσώπων των κομμάτων στα εκλογικά κέντρα κατά τις εκλογές για την ανάδειξη των μελών Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου


Ενόψει των επικείμενων εκλογών θεωρώ χρήσιμο να υπενθυμίσω στο κοινό τις προηγούμενες συστάσεις μου σχετικά με τη διαδικασία ψηφοφορίας, καθώς και με την παρουσία αντιπροσώπων κομμάτων, σχηματισμών και υποψηφίων σε εκλογικά κέντρα και την χρήση των εκλογικών καταλόγων από αντιπροσώπους τους.

Κατ’ αρχήν, επιθυμώ να διευκρινίσω ότι, η παρουσία αντιπροσώπων σε εκλογικά κέντρα προβλέπεται τόσο από τον περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμο του 1979, όσο και από τον περί της Εκλογής των Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νόμο του 2004. Ο εκλογικός κατάλογος διατίθεται στα Κόμματα σε κάθε εκλογική αναμέτρηση, για λόγους διαφάνειας και ελέγχου κατά τη διενέργεια των εκλογών, με βάση σχετική Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου.

Στους εκλογικούς καταλόγους που χορηγούνται στα Κόμματα δεν περιλαμβάνεται ο αριθμός δελτίου ταυτότητας των ψηφοφόρων, η ημερομηνία γέννησης και το ονοματεπώνυμο του πατέρα, όπως κατ’ επανάληψη υπέδειξα.

Είναι νόμιμο και θεμιτό οι αντιπρόσωποι να κρατούν σημειώσεις κατά την διάρκεια της εκλογικής διαδικασίας και να επικοινωνούν μόνο με τα μέλη τους, για θέματα που αφορούν μόνο στην εκλογική διαδικασία.

Μετά το πέρας των εκλογών, οι καταλόγοι και ενδεχομένως σημειώσεις δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς, ασύμβατους, με τον αρχικό σκοπό της συλλογής των δεδομένων.

Κατά την ημέρα των εκλογών, λειτουργοί του Γραφείου μου και εγώ θα επισκεφθούμε εκλογικά κέντρα για έλεγχο της συμμόρφωσης με τα πιο πάνω.
Ειρήνη Λοϊζίδου Νικολαΐδου
Επίτροπος Προστασίας
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα


20 Μαΐου 2019

Back To Top