Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

- Γνώμη 2/2018 της Επιτρόπου για τη Βιντεο-παρακολούθηση στο χώρο εργασίας και τη χρήση βιομετρικών συστημάτων (19/10/2018).

    • Γνώμη 2/2018 της Επιτρόπου για τη Βιντεο-παρακολούθηση στο χώρο εργασίας και τη χρήση βιομετρικών συστημάτων (19/10/2018).

Back To Top