Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Συνήθεις Ερωτήσεις | Χάρτης Πλοήγησης | Σύνδεσμοι | Επικοινωνία

Αναζήτηση:

Αναζήτηση
Νέα

ΕκτύπωσηΕκτύπωση4η Συνάντηση της ad hoc Επιτροπής CAHDATA του Συμβουλίου της Ευρώπης - Εκμοντερνισμός της Σύμβασης 108 - 21/06/2016


Λειτουργός του Γραφείου μου συμμετείχε στην πιο πάνω συνάντηση που έλαβε χώρα στο Στρασβούργο στις 15-16 Ιουνίου τ.ε.. Σκοπός της συνάντησης ήταν η συζήτηση και πιθανή άρση των εναπομεινάντων επιφυλάξεων που διατηρούσαν η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ρωσική Ομοσπονδία, επί του προσχεδίου του Τροποποιητικού Πρωτοκόλλου της Σύμβασης 108.

Οι εργασίες της Επιτροπής δεν κατέληξαν σε συμφωνία συμβιβαστικού κειμένου και η Προεδρία της CAHDATA θα υποβάλει σχετική έκθεση στην Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης, που θα λάβει πολιτική απόφαση για τα επόμενα βήματα. Καταγράφονται τρία πιθανά σενάρια:

Πρώτο, με βάση τις υφιστάμενες διατάξεις της Σύμβασης, ένα Μέρος μπορεί να μπλοκάρει τη διαδικασία εκμοντερνισμού της στην Επιτροπή Υπουργών και, ως εκ τούτου, τα Μέρη θα συνεχίζουν να εφαρμόζουν τη Σύμβαση, ως έχει.

Δεύτερο, αν ένα Μέρος μπλοκάρει το Τροποποιητικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης, η Επιτροπή Υπουργών μπορεί, αν η πλειοψηφία αποφασίσει, να παρουσιάσει το κείμενο του Τροποποιητικού Πρωτοκόλλου, όπως έχει υιοθετηθεί μετά την 4η συνάντηση της CAHDATA, ως Πρόταση για υιοθέτηση μιας νέας Σύμβασης.

Τρίτο, αν η Επιτροπή Υπουργών, στις επόμενες συνεδριάσεις, επιτύχει συμβιβαστική συμφωνία με τα Μέρη που διατηρούν επιφυλάξεις επί του κειμένου του Τροποποιητικού Πρωτοκόλλου της Σύμβασης, αυτό ίσως ανοίξει για υπογραφή επί της Κυπριακής Προεδρίας του ΣτΕ.

  

©2003 - 2018 Κυπριακή Δημοκρατία,
Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου| Αποποίηση | Υπεύθυνος Σελίδας