Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Στατιστικά στοιχεία από την εφαρμογή του Κανονισμού


Κατά το διάστημα από την εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (GDPR) μέχρι σήμερα το Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:

- έχει δεχθεί 464 παράπονα, από τα οποία τα 146 αφορούσαν διαφημιστικά μηνύματα (spam),

- έχει λάβει 55 Γνωστοποιήσεις παραβίασης προσωπικών δεδομένων,

- έχει εκδώσει 20 Αποφάσεις εκ των οποίων στις 9 επιβλήθηκαν χρηματικές ποινές συνολικού ύψους 36,900 ευρώ,

- έχει διεξάγει 9 αυτεπάγγελτους ελέγχους.


28 Ιουνίου 2019

Back To Top