Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Συνήθεις Ερωτήσεις | Χάρτης Πλοήγησης | Σύνδεσμοι | Επικοινωνία

Αναζήτηση:

Αναζήτηση
Νέα

ΕκτύπωσηΕκτύπωσηΑυτεπάγγελτος έλεγχος για ΚΚΒΠ σε δωμάτιο του Μελάθρου Αγωνιστών ΕΟΚΑ που κηρύχτηκε ως κελί φυλακής - 22/11/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Αυτεπάγγελτος έλεγχος για ΚΚΒΠ σε δωμάτιο του Μελάθρου Αγωνιστών ΕΟΚΑ που κηρύχτηκε ως κελί φυλακής

Σε αλληλογραφία που είχα με το Τμήμα Φυλακών, ζήτησα όπως, στα πλαίσια των Αρχών της Διαφάνειας, της Λογοδοσίας και της Αναλογικότητας, αλλά και για σκοπούς ομοιόμορφης πολιτικής, το Τμήμα καθορίσει κριτήρια για τον αριθμό των καμερών που εγκαθίστανται σε δωμάτια νοσηλευτηρίων που έχουν κηρυχτεί ως Φυλακή, καθώς και για το πεδίο οπτικογράφησής τους, με σκοπό την αποτελεσματικότερη φύλαξη και επιτήρηση των κρατούμενων αλλά και την προστασία άλλων προσώπων.

Αφού το Τμήμα Φυλακών καθόρισε τέτοια κριτήρια και υπέβαλε στο Γραφείο μου σχετική Γνωστοποίηση για την εγκατάσταση και λειτουργία Κλειστού κυκλώματος βίντεο- παρακολούθησης (ΚΚΒΠ) σε δωμάτιο του Μελάθρου που κηρύχτηκε ως φυλακή για παροχή θεραπείας σε κατάδικο κατά την έκτιση της ποινής του, με βάση την εξουσία που μου παρέχει ο Νόμος, ανέθεσα σε Λειτουργό του Γραφείου τη διενέργεια αυτεπάγγελτου ελέγχου, για να διαπιστωθεί αν το υπό αναφορά ΚΚΒΠ έχει τοποθετηθεί σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην οικεία Γνωστοποίηση και αν υπακούει στα κριτήρια που το ίδιο το Τμήμα έχει θέσει. Ο έλεγχος έγινε στις 28/10/2017.

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι, ορισμένες κάμερες ήταν υπερβολικές και απηύθυνα συστάσεις προς το Τμήμα Φυλακών, για αφαίρεσή τους, εντός τακτής προθεσμίας.

Ειρήνη Λοϊζίδου Νικολαΐδου
Επίτροπος Προστασίας
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

22 Νοεμβρίου 2017

  

©2003 - 2018 Κυπριακή Δημοκρατία,
Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου| Αποποίηση | Υπεύθυνος Σελίδας