Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Συμμετοχή της Επιτρόπου στο 40ο Διεθνές Συνέδριο Επιτρόπων Προστασίας της Ιδιωτικής Ζωής και των Προσωπικών Δεδομένων (ICDPPC)


Συμμετοχή της Επιτρόπου στο 40ο Διεθνές Συνέδριο Επιτρόπων Προστασίας της Ιδιωτικής Ζωής και των Προσωπικών Δεδομένων (ICDPPC)

Η Επίτροπος και λειτουργός του Γραφείου συμμετείχαν στο 40ο Διεθνές Συνέδριο Επιτρόπων που φιλοξενήθηκε στις Βρυξέλλες στις 21-26 Οκτωβρίου 2018 από τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (EDPS). Θέμα του Συνεδρίου ήταν η ανάγκη δημιουργίας αρχών δεοντολογίας/ ήθους που θα συμπληρώνουν το νομικό πλαίσιο προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Το Διεθνές Συνέδριο είναι ένα παγκόσμιο ετήσιο φόρουμ στο οποίο οι ανεξάρτητες αρχές για την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών δεδομένων υιοθετούν ψηφίσματα και συστάσεις υψηλού επιπέδου που απευθύνονται σε κυβερνήσεις και διεθνείς οργανισμούς. Το συνέδριο παρέχει διεθνή ηγεσία στην προστασία των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής.

Το πρόγραμμα του Συνεδρίου αποτελείται από μια κλειστή συνεδρίαση και μια δημόσια συνεδρίαση. Στην κλειστή συνεδρία λαμβάνουν μέρος διαπιστευμένα μέλη και παρατηρητές. Στη δημόσια συνεδρία λαμβάνουν μέρος τα διαπιστευμένα μέλη και ένα ευρύτερο κοινό αποτελούμενο από εταιρείες (πολυεθνικές και μη), την κοινωνία των πολιτών, ακαδημαϊκούς και εκπροσώπους των κυβερνήσεων.

Στο 40ο Διεθνές Συνέδριο μίλησαν εκπρόσωποι εταιρειών όπως αυτές των GAFAM (Google, Apple, Microsoft Facebook και Amazon) και μη κυβερνητικών οργανώσεων, ακαδημαϊκοί και εκπρόσωποι Αρχών Προστασίας Δεδομένων (ΑΠΔΠΧ).

Παρόλο που ακούστηκαν κάποιες επικρίσεις για το ότι, η θέσπιση αρχών ηθικής δυνατό να μειώσει το επίπεδο προστασίας των δεδομένων που θεμελιώνει ένα νομοθετικό πλαίσιο, η μεγάλη πλειοψηφία των παρεμβάσεων ήταν υπέρ της θέσπισης τέτοιων αρχών ήθους. Τονίστηκε όμως ότι, οι αρχές αυτές πρέπει να είναι αποδεκτές από το σύνολο της διεθνούς κοινωνίας των πολιτών, ανεξάρτητα από το νομικό πλαίσιο που επικρατεί στην κάθε χώρα.

Σημαντικής βαρύτητας ήταν οι παρεμβάσεις των εκπροσώπων του GAFAM, όπου ανέπτυξαν τα μέτρα που έλαβε η κάθε εταιρεία για συμμόρφωση με τον ΓΚΠΔ. Κοινά σημεία των παρεμβάσεων ήταν το οικονομικό κόστος συμμόρφωσης που επωμίστηκε η κάθε εταιρεία, ότι παρά τα μέτρα που λήφθηκαν υπάρχει περιθώριο βελτίωσης, η ανάγκη συνεργασίας με τις ΑΠΔΠΧ και η ανάγκη θέσπισης εθνικής νομοθεσίας στις ΗΠΑ αναφορικά με την προστασία δεδομένων.

Μετά από πρόσκληση του Συμβουλίου της Ευρώπης, λειτουργός του Γραφείου συμμετείχε στις 22 Οκτωβρίου στο παράλληλο Συνέδριο των Επιτρόπων που πραγματοποιήθηκε στη Σόφια και μίλησε για τον εκσυγχρονισμό της Σύμβασης 108.

Το πρόγραμμα, οι ομιλητές και τα ψηφίσματα που υιοθετήθηκαν στο 40ο Διεθνές Συνέδριο είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου.

2/11/2018

Back To Top