Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Διευκρινίσεις σχετικά με την επιτήρηση της εφαρμογής των μέτρων του περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμου για covid 19, σε σχέση με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Διευκρινίσεις σχετικά με την επιτήρηση της εφαρμογής των μέτρων του περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμου για covid 19, σε σχέση με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα


Με αφορμή σχόλια, ερωτήματα, δημοσιεύματα και αναρτήσεις σε Μ.Μ.Ε και μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σχετικά με «απαγορευτικό» του Γραφείου μου για πραγματοποίηση ελέγχων στο πλαίσιο της επιτήρησης των προβλεπόμενων, στα Διατάγματα του Υπουργού Υγείας, μέτρων, επιθυμώ να διευκρινίσω ότι κανένα «απαγορευτικό» δεν έχει εκδοθεί από το Γραφείο μου, και ούτε το νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία δεδομένων αποτελεί κώλυμα για την επιτήρηση της εφαρμογής των μέτρων μέσω του ενδεδειγμένου ελέγχου από τους αρμόδιους λειτουργούς και την Αστυνομία, ο κατάλογος των οποίων περιλαμβάνεται στα οικεία Διατάγματα και στην παρ. 2.9 του τελευταίου Διατάγματος του Υπουργού Υγείας ημερ. 30/6/2021.2 Ιουλίου 2021

Ειρήνη Λοϊζίδου Νικολαίδου
Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα

Back To Top