Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γνώμη 2/2018 για τη Βιντεο-παρακολούθηση στο χώρο εργασίας και τη χρήση βιομετρικών συστημάτων


Γνώμη 2/2018 για τη Βιντεο-παρακολούθηση στο χώρο εργασίας και τη χρήση βιομετρικών συστημάτων.


Το Γραφείο μου λαμβάνει καθημερινά παράπονα/καταγγελίες για τη χρήση συστημάτων βιντεοπαρακολούθησης και βιομετρικών από τους εργοδότες στους χώρους εργασίας.

Με την εφαρμογή του νέου Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, οι υποχρεώσεις των υπεύθυνων επεξεργασίας/εργοδοτών απέναντι στα υποκείμενα των δεδομένων/εργαζομένων έχουν αυξηθεί, γι αυτό και θεωρώ ότι πρέπει να διευκρινιστούν με νέα Γνώμη/Οδηγία ορισμένα θέματα που ήδη αναφέρονται στις δύο υπάρχουσες Οδηγίες που έχουν εκδοθεί από το Γραφείο μου για τις Εργασιακές Σχέσεις και τη Βιντεοπαρακολούθηση.

H Γνώμη 2/2018 εκδίδεται από την Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα βάσει του Άρθρου 58(3)(β) του Γενικού Κανονισμού για τη Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679) για τη Βιντεο-παρακολούθηση στο χώρο εργασίας και τη χρήση βιομετρικών συστημάτων.


Ειρήνη Λοϊζίδου Νικολαϊδου
Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα


19 Οκτωβρίου 2018

Back To Top