Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Διακοπή Τηλεφωνίας λόγω μεταφορά αρίθμησης SIP στο Νέο Κυβερνητικό Ενοποιημένο Δίκτυο


Ανακοίνωση
Διακοπή Τηλεφωνίας λόγω μεταφορά αρίθμησης SIP στο Νέο Κυβερνητικό Ενοποιημένο Δίκτυο

Αύριο Τετάρτη 15 Ιανουαρίου, οι τηλεφωνικές γραμμές του Γραφείου της Επιτρόπου δεν θα λειτουργούν από τις 11:00 π.μ. μέχρι 3 ώρες, λόγω μεταφοράς των τηλεφωνικών αριθμών στο νέο Κυβερνητικό Ενοποιημένο Δίκτυο.


Απολογούμαστε για την ταλαιπωρία.

Back To Top