Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Συνήθεις Ερωτήσεις | Χάρτης Πλοήγησης | Σύνδεσμοι | Επικοινωνία

Αναζήτηση:

Αναζήτηση
Νέα

ΕκτύπωσηΕκτύπωσηΒοηθητική ύλη προσωπικών συνεντεύξεων - 07/12/2016


Η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ενημερώνει τους υποψηφίους σε συνέχεια της πρόσκλησης για εκδήλωση ενδιαφέροντος για απασχόληση προσωπικού στο Γραφείο της, μέσω της διαδικασίας της εσωτερικής αγοράς εργασίας, για την οποία η υποβολή αιτήσεων ολοκληρώθηκε στις 2/12/2016, ότι θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη στο Γραφείο της.

Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν τηλεφωνικώς σχετικά με την ακριβή ημερομηνία και ώρα της συνέντευξής τους.

Οι υποψήφιοι θα ήταν καλό να προετοιμαστούν κατάλληλα για τους σκοπούς της συνέντευξης σύμφωνα με την κάτωθι ύλη:

1. Ο περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμος του 2001, 138(Ι)/2001, όπως τροποποιήθηκε.

2. Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας: Μόνο ΜΕΡΟΣ ΙΙ «Περί των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και Ελευθεριών» Άρθρα 6-35.

3. Ο περί των Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου Νόμος του 1999, Ν. 158(Ι)/1999, όπως τροποποιήθηκε.

Καλή επιτυχία σε όλους!!!

  

©2003 - 2018 Κυπριακή Δημοκρατία,
Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου| Αποποίηση | Υπεύθυνος Σελίδας