Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Ενημέρωση προς Δανειολήπτες / Εγγυητές αναφορικά με την επιστολή που στάλθηκε από την B2KAPITAL για την εξαγορά πιστωτικών διευκολύνσεων

  Τις τελευταίες μέρες το Γραφείο μου γίνεται δέκτης σωρείας τηλεφωνημάτων από πολίτες δανειολήπτες/ εγγυητές πιστωτικών διευκολύνσεων, ήτοι δανείων που έχουν εξαγοραστεί από την εταιρεία B2KAPITAL.

  Σε σχετική επιστολή της προς τους δανειολήπτες στο πλαίσιο της ενημέρωσης, σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων/ΓΚΠΔ, η εταιρεία περιέλαβε και τα στοιχεία επικοινωνίας του Γραφείου μου, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού τηλεφώνου, με τρόπο που συνδέει το Γραφείο μου με τα στοιχεία του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων της εταιρείας.

  Για σκοπούς ορθής πληροφόρησης του κοινού και κάθε ενδιαφερόμενου και για αποφυγή της άσκοπης ταλαιπωρίας του, επιθυμώ να διευκρινίσω ότι το Γραφείο μου δεν είναι αρμόδιο και δεν επιλαμβάνεται θεμάτων που αφορούν στη διαδικασία της εξαγοράς αυτής καθ’ αυτής καθώς και στις διαφορές αναφορικά με τις δανειακές συμβάσεις.

  Με το Γραφείο μου μπορεί να επικοινωνεί ο κάθε πολίτης και ενδιαφερόμενο πρόσωπο για πιθανή παραβίαση των προσωπικών του δεδομένων και των συναφών δικαιωμάτων του.
  1η Ιουνίου 2021

  Ειρήνη Λοϊζίδου Νικολαΐδου
  Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων
  Προσωπικού Χαρακτήρα

Back To Top