Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Συμμετοχή στην 37η συνεδρίαση της Ολομέλειας της Συμβουλευτικής Επιτροπής για τη Σύμβαση 108


Συμμετοχή στην 37η συνεδρίαση της Ολομέλειας της Συμβουλευτικής Επιτροπής για τη Σύμβαση 108 του Συμβουλίου της Ευρώπης

Λειτουργός του Γραφείου συμμετείχε στην 37η συνεδρίαση της Συμβουλευτικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στο Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο στις 20 - 22 Νοεμβρίου 2018.

Περίπου 80 συμμετέχοντες από όλες τις ηπείρους αντάλλαξαν απόψεις για διάφορα θέματα που σχετίζονται με την προστασία των προσωπικών δεδομένων και τα οποία συμβάλλουν στην ανάπτυξη πολιτικών πρακτικών.

Τα κύρια θέματα που συζητήθηκαν αφορούσαν στην αιτιολογική έκθεση για την Σύσταση αναφορικά με τα δεδομένα υγείας, στις κατευθυντήριες γραμμές για την τεχνητή νοημοσύνη και στον μηχανισμό παρακολούθησης της Σύμβασης 108.

Όλα τα έγγραφα που συζητήθηκαν είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Η τεχνητή νοημοσύνη (Artificial Intelligence) είναι ένα από τα βασικά ζητήματα της τεχνολογίας που απασχολούν το Συμβούλιο της Ευρώπης. Για το λόγο αυτό, ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου προχώρησε στην δημιουργία μιας ομάδας εργασίας, με στόχο να αξιολογηθούν τόσο οι απειλές όσο και οι ευκαιρίες που παρέχει η τεχνητή νοημοσύνη για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Στον σχετικό ιστότοπο δίνεται η δυνατότητα παρακολούθησης των εργασιών και ενεργή συμμετοχή.

27/11/2018

Back To Top