Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Συνήθεις Ερωτήσεις | Χάρτης Πλοήγησης | Σύνδεσμοι | Επικοινωνία

Αναζήτηση:

Αναζήτηση
Θέματα που ενδιαφέρουν

ΕκτύπωσηΕκτύπωσηΟδηγίες για τα σημεία πώλησης / διάθεσης συσκευών κινητής τηλεφωνίας - 22/07/2016


Στο πλαίσιο της προληπτικής πολιτικής του Γραφείου μου κρίθηκε απαραίτητη η επικοινωνία μου με τα Σημεία Πώλησης και /ή διάθεσης συσκευών κινητής τηλεφωνίας με απώτερο σκοπό να επιστήσω την προσοχή τους σε συγκεκριμένα, κατά την κρίση μου, μέτρα ασφάλειας ώστε να αποφεύγονται και /ή ελαχιστοποιούνται οι περιπτώσεις διάθεσης συσκευής στην οποία να είναι καταχωρημένα προσωπικά δεδομένα τρίτων ή προηγούμενων κατόχων.

Οδηγία Επιτρόπου κατά την πώληση κινητών.pdf

  

©2003 - 2018 Κυπριακή Δημοκρατία,
Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου| Αποποίηση | Υπεύθυνος Σελίδας