Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Συνήθεις Ερωτήσεις | Χάρτης Πλοήγησης | Σύνδεσμοι | Επικοινωνία

Αναζήτηση:

Αναζήτηση
Νέα

ΕκτύπωσηΕκτύπωσηΚαθοδηγητικές γραμμές της Ομάδας Εργασίας του Άρθρου 29 σχετικά με διάφορα θέματα του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 - 23/10/2017


Η Ομάδα Εργασίας του άρθρου 29 της Οδηγίας 95/46/ΕΚ έχει αναθεωρήσει τις καθοδηγητικές γραμμές σχετικά με τους υπεύθυνους προστασίας δεδομένων και σχετικά με την εκτίμηση αντίκτυπου του Κανονισμού 2016/679. Οι αναθεωρημένες καθοδηγητικές γραμμές είναι αναρτημένες στην σελίδα του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 στο μέρος «Νομοθεσία».

Η Ομάδα Εργασίας του προτίθεται να εκδώσει και άλλες καθοδηγητικές γραμμές σχετικά με παραβιάσεις προσωπικών δεδομένων, δημιουργία προφίλ, συγκατάθεση, διαφάνεια, εργαλεία διαβίβασης, πιστοποίηση και διοικητικές ποινές. Οι ημερομηνίες κατά τις οποίες αναμένεται να εκδοθούν οι πιο πάνω καθοδηγητικές γραμμές αναφέρονται στην ακόλουθη ανακοίνωση τύπου της ομάδας:
Press release - Plenary Meeting October 2017

  

©2003 - 2018 Κυπριακή Δημοκρατία,
Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου| Αποποίηση | Υπεύθυνος Σελίδας