Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Συνήθεις Ερωτήσεις | Χάρτης Πλοήγησης | Σύνδεσμοι | Επικοινωνία

Αναζήτηση:

Αναζήτηση
Νέα

ΕκτύπωσηΕκτύπωσηΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ που αφορά στην πώληση χαρτοφυλακίου πιστωτικών διευκολύνσεων (δανείων) από τα ΑΠΙ σύμφωνα με τον περί Αγοραπωλησίας Πιστωτικών Διευκολύνσεων και για Συναφή Θέματα Νόμο του 2015 (169(I)/2015) - 04/01/2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
που αφορά στην πώληση χαρτοφυλακίου πιστωτικών διευκολύνσεων (δανείων) από τα ΑΠΙ σύμφωνα με τον περί Αγοραπωλησίας Πιστωτικών Διευκολύνσεων και για Συναφή Θέματα Νόμο του 2015 (169(I)/2015)

Δημοσιεύματα θέλουν Αδειοδοτημένα Πιστωτικά Ιδρύματα να έχουν προβεί σε διάθεση με πώληση χαρτοφυλακίου πιστωτικών διευκολύνσεων και /ή δανείων σε τρίτους οργανισμούς.

Αναφορικά με το θέμα αυτό επιθυμώ να ενημερώσω ότι η διαδικασία αυτή γίνεται με βάση συγκεκριμένες διατάξεις του περί Αγοραπωλησίας Πιστωτικών Διευκολύνσεων και για Συναφή Θέματα Νόμου του 2015.

Επειδή η ολοκλήρωση της διαδικασίας διάθεσης των πιστωτικών διευκολύνσεων προϋποθέτει και απαιτεί την κοινοποίηση (συλλογή /επεξεργασία/ αποθήκευση/ διαβίβαση) μεταξύ άλλων πληροφοριών και προσωπικών δεδομένων των δανειοληπτών και συνδεδεμένων τους προσώπων ως φορέων των υπό διάθεση δανείων όλοι οι εμπλεκόμενοι Οργανισμοί, ΑΠΙ και τρίτοι οργανισμοί έχουν υποχρέωση να ενεργούν σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου του 2001, Ν.138(Ι)/2001, όπως τροποποιήθηκε.

Το Γραφείο μου παρακολουθεί στενά το θέμα και όποτε κρίνει σκόπιμο μπορεί να επέμβει, μεταξύ άλλων, με σχετικές οδηγίες και /ή συστάσεις, προς όλους τους εμπλεκόμενους.Ειρήνη Λοϊζίδου Νικολαϊδου
Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα4 Ιανουαρίου 2018

  

©2003 - 2018 Κυπριακή Δημοκρατία,
Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου| Αποποίηση | Υπεύθυνος Σελίδας