Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Παρουσίαση προς Ασφαλιστικό Ινστιτούτο Κύπρου

Παρουσίαση προς Ασφαλιστικό Ινστιτούτο Κύπρου


Παρουσίαση Επιτρόπου προς Ασφαλιστικό Ινστιτούτο Κύπρου στις 7/3/2018

Presentation Insurance Institute and gdpr- 07-03-2018.pptx
Κατεβάστε το αρχείο τύπου PowerPoint Presentation Insurance Institute and gdpr- 07-03-2018.pptx


Back To Top