Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Συνήθεις Ερωτήσεις | Χάρτης Πλοήγησης | Σύνδεσμοι | Επικοινωνία

Αναζήτηση:

Αναζήτηση
Θέματα που ενδιαφέρουν

ΕκτύπωσηΕκτύπωσηΛήψη φωτογραφιών από ερασιτέχνες φωτογράφους - 15/02/2016

Λήψη φωτογραφιών από ερασιτέχνες φωτογράφους

Το φωτογραφικό υλικό που συλλέγει ο φωτογράφος και περιλαμβάνει πρόσωπα αποτελεί αρχείο προσωπικών δεδομένων και εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου του 2001 (Νόμος 138 (Ι) / 2001), όπως τροποποιήθηκε (στο εξής «ο Νόμος»), η δε δημοσίευση φωτογραφιών που αφορούν ένα φυσικό πρόσωπο αποτελεί επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, η οποία επιτρέπεται υπό κάποιες προϋποθέσεις που θέτει ο Νόμος.

Το άρθρο 5 (1) του Νόμου προβλέπει ότι, η «επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα επιτρέπεται όταν το υποκείμενο των δεδομένων έχει δώσει τη ρητή συγκατάθεση του.». Το εδάφιο 2 του ίδιου άρθρου αναφέρει τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων επιτρέπεται και χωρίς τη συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων.

Η Επίτροπος δεν έχει μέχρι σήμερα εκδώσει οποιαδήποτε Οδηγία σχετικά με το θέμα αυτό, εντούτοις παραθέτει τις ακόλουθες κατευθυντήριες γραμμές:

(α) Ο φωτογράφος θα πρέπει να διασφαλίζει ότι τα πρόσωπα δεν είναι το επίκεντρο της φωτογραφίας.

(β) Εάν κάποιο πρόσωπο είναι σε δημόσιο χώρο πρέπει να αναμένει ότι δεν έχει το ίδιο επίπεδο προστασίας από το να βρίσκεται σε ένα μη δημόσιο χώρο. Εντούτοις, ο φωτογράφος οφείλει να λαμβάνει τη συγκατάθεση του προσώπου για να τον βγάζει φωτογραφία. Στις περιπτώσεις όπου κάποιος είναι ανήλικος, θα πρέπει να λαμβάνεται η συγκατάθεση του γονιού ή κηδεμόνα του.

(γ) Η δημοσίευση φωτογραφιών από τις οποίες είναι αδύνατη η αναγνώριση του προσώπου (είτε για παράδειγμα επειδή τα πρόσωπα έχουν θολωθεί ή οι φωτογραφίες έχουν τραβηχτεί από μακρινή απόσταση), δεν αντίκειται στις διατάξεις του Νόμου.

(δ) Εντούτοις, ο φωτογράφος θα πρέπει να έχει υπόψη ότι ακόμα και σε περίπτωση που το πρόσωπο που εμφανίζεται στη φωτογραφία είναι θολό, εάν έχει άλλα χαρακτηριστικά που μπορεί να αναγνωριστεί, όπως για παράδειγμα ένα τατουάζ, ένα σημάδι στο χέρι κ.λ.π.) «που χαρακτηρίζουν την υπόστασή του από άποψη φυσική, βιολογική, ψυχική, οικονομική, πολιτιστική, πολιτική, ή κοινωνική» (άρθρο 2 του Νόμου), τότε η λήψη της φωτογραφίας εμπίπτει στις διατάξεις του Νόμου.

  

©2003 - 2018 Κυπριακή Δημοκρατία,
Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου| Αποποίηση | Υπεύθυνος Σελίδας