Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Οδηγία για το χρονικό διάστημα διατήρησης δεδομένων που αφορούν στην υγεία


ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

Αναρτήθηκε σήμερα στην ιστοσελίδα η Οδηγία της Επιτρόπου για το χρονικό διάστημα διατήρησης δεδομένων που αφορούν στην υγεία.

Για την Οδηγία πατήστε εδώ.

Back To Top