Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Συνήθεις Ερωτήσεις | Χάρτης Πλοήγησης | Σύνδεσμοι | Επικοινωνία

Αναζήτηση:

Αναζήτηση
Νέα

ΕκτύπωσηΕκτύπωσηΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Ετήσια Εαρινή Σύνοδος των Ευρωπαϊκών Αρχών Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 27-28 Απριλίου 2017, Λεμεσός - 08/05/2017


Η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα φιλοξένησε στη Λεμεσό στις 27-28 Απριλίου 2017 την Εαρινή Σύνοδο των Ευρωπαϊκών Αρχών Προστασίας Δεδομένων, η οποία διοργανώθηκε στα πλαίσια της Προεδρίας της Επιτροπής των Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Η Σύνοδος πραγματοποιείται μια φορά το χρόνο και σε αυτή συμμετέχουν οι Επίτροποι Προστασίας Δεδομένων των εικοσιοκτώ κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων κρατών της Ευρώπης που έχουν αναγνωρισμένες Αρχές, καθώς και παρατηρητές, όπως η Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Συμβούλιο της Ευρώπης.

Σκοπός της Συνόδου είναι η αντιμετώπιση θεμάτων που άπτονται του δικαιώματος προστασίας των προσωπικών δεδομένων των πολιτών και η υιοθέτηση ψηφισμάτων και διακηρύξεων τα οποία ενισχύουν το δικαίωμα αυτό.

Στη Σύνοδο στη Λεμεσό συμμετείχαν συνολικά 80 σύνεδροι από όλες τις αναγνωρισμένες αρχές προστασίας δεδομένων της Ευρώπης και συζητήθηκαν θέματα όπως η ενδυνάμωση της ευαισθητοποίησης του κοινού, η διαφάνεια στο Cloud και το ζήτημα της πρόσβασης των διωκτικών αρχών σε συστήματα πληροφορικής μεγάλης εμβέλειας.

Η Σύνοδος υιοθέτησε δύο ψηφίσματα έναν εκ των οποίων αφορά στον εκσυγχρονισμό της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των προσώπων έναντι της αυτόματης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Στο εν λόγω ψήφισμα, οι Ευρωπαϊκές Αρχές Προστασίας Δεδομένων ενθαρρύνουν τα διαπραγματευόμενα μέρη να ανανεώσουν τις προσπάθειές τους για την εξεύρεση των κατάλληλων τελικών λύσεων στα εκκρεμή ζητήματα και καλούν τις κυβερνήσεις των κρατών μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης να καταλήξουν σε πολιτική συμφωνία κατά την 127η Σύνοδο της Επιτροπής Υπουργών που θα διεξαχθεί στη Λευκωσία στις 19 Μαΐου 2017, επιτρέποντας την ταχεία ολοκλήρωση του εκσυγχρονισμού.

Η πραγματοποίηση της Εαρινής Συνόδου στην Κύπρο αποτέλεσε ένα σημαντικό γεγονός για τη χώρα μας αφού επιδιώκει τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας των προσωπικών δεδομένων και την ταυτόχρονη προβολή της Κυπριακής Δημοκρατίας ως ενεργό και ισότιμο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της Συνόδου:
http://www.springconference2017.gov.cy/


  

©2003 - 2017 Κυπριακή Δημοκρατία,
Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου| Αποποίηση | Υπεύθυνος Σελίδας