Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Χρεώσιμα μηνύματα / Συνδρομητικές Υπηρεσίες / Υπηρεσίες Πολυμεσικής Πληροφόρησης


Χρεώσιμα μηνύματα / Συνδρομητικές Υπηρεσίες / Υπηρεσίες Πολυμεσικής Πληροφόρησης

Λόγω του ότι υποβάλλονται στο Γραφείο αρκετά παράπονα που αφορούν χρεώσεις στους λογαριασμούς κινητών τηλεφώνων για χρεώσιμα μηνύματα / συνδρομητικές Υπηρεσίες Πολυμεσικής Πληροφόρησης, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών υπενθυμίζουμε ότι το Γραφείο της Επιτρόπου δεν έχει αρμοδιότητα να εξετάσει παράπονα σε σχέση με τις χρεώσεις στους λογαριασμούς κινητών τηλεφώνων από συνδρομητικές υπηρεσίες.

To θέμα αυτό ρυθμίζεται από το Περί Προστασίας των Καταναλωτών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Διάταγμα που έχει εκδώσει ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, και αρμοδιότητα να εξετάζει παράπονα για το θέμα αυτό έχει το Γραφείο του (http://www.ocecpr.org.cy/).


14/9/2018

Back To Top