Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Συνήθεις Ερωτήσεις | Χάρτης Πλοήγησης | Σύνδεσμοι | Επικοινωνία

Αναζήτηση:

Αναζήτηση
Νέα

ΕκτύπωσηΕκτύπωσηΕκτελεστική Απόφαση για την Επάρκεια Προστασίας του Privacy Shield - 20/07/2016


Στις 12 Ιουλίου 2016, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε την Εκτελεστική Απόφαση για την επάρκεια που προσφέρει η Συμφωνία μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ για τον μηχανισμό της Ασπίδας της Ιδιωτικότητας (Privacy Shield), κατόπιν της ευρείας στήριξης που έτυχε από την πλειοψηφία των Κρατών Μελών κατά τη συνάντηση της Επιτροπής του Άρθρου 31 της Οδηγίας 95/46/ΕΚ, που έλαβε χώρα στις 8 Ιουλίου 2016,.

Η Απόφαση αυτή ήταν αποτέλεσμα εκτενών διαβουλεύσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των ΗΠΑ που ξεκίνησαν το 2012, με αφορμή τις αποκαλύψεις του κ. Edward Snowden για το εύρος της παρακολούθησης που υφίστανται τα δεδομένα ευρωπαίων πολιτών που διαβιβάζονται στις ΗΠΑ, από τις εκεί Υπηρεσίες Εθνικής Ασφάλειας. Οι εν λόγω διαβουλεύσεις εντατικοποιήθηκαν τον Οκτώβριο του 2015, όταν το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ), στην υπόθεση ορόσημο Maximilian Shrems vs Irish Commissioner, ακύρωσε την Απόφαση Επάρκειας για τον Ασφαλή Λιμένα (Safe Harbor), που αποτελούσε νομική βάση για διαβιβάσεις προσωπικών δεδομένων από την ΕΕ στις ΗΠΑ.

Τον Απρίλιο του 2016, η Ομάδα Εργασίας του Άρθρου 29 της Οδηγίας 95/46/ΕΚ, εξέδωσε πολυσέλιδη Γνώμη επί του πρώτου προσχεδίου, στην οποία κατέγραψε τις συλλογικές ανησυχίες των Αρχών Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΑΠΠΔ) των Κρατών Μελών της ΕΕ και κάλεσε την Επιτροπή να διαβουλευτεί περαιτέρω με τις Αρχές των ΗΠΑ διάφορες πτυχές του Privacy Shield, ώστε αυτό να προσφέρει, στην ουσία, επίπεδο προστασίας με αυτό που απολαμβάνουν τα προσωπικά δεδομένα στην ΕΕ.

Στις 15 Ιουλίου 2016, η Επίτροπος Δικαιοσύνης της ΕΕ κυρία Vera Jourova, σε επιστολή της προς την Πρόεδρο της Ομάδας Εργασίας του Άρθρου 29, αναφέρει ότι, το τελικό κείμενο της Απόφασης παρουσιάζει σημαντικές βελτιώσεις σε σχέση με το πρώτο προσχέδιο, προς ικανοποίηση των ανησυχιών που είχαν εκφράσει οι ΑΠΠΔ, ιδιαίτερα, σε σχέση με τα δικαιώματα υποβολής παραπόνου και θεραπείας των Ευρωπαίων πολιτών και την ανεξαρτησία του θεσμού του Privacy Shield Ombudsperson των ΗΠΑ.

Η Ομάδα Εργασίας θα μελετήσει τα πιο πάνω σε έκτακτη συνεδρίασή της στις 25 Ιουλίου 2016 και θα τοποθετηθεί αμέσως μετά.

Η Απόφαση Επάρκειας για το Privacy Shield θα έχει άμεση ισχύ από την επόμενή της Γνωστοποίησής της από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα Κράτη Μέλη. Οργανισμοί που εδρεύουν στις ΗΠΑ θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση για εγγραφή στο Privacy Shield στο Department of Commerce των ΗΠΑ, μετά την 1η Αυγούστου 2016.

Οργανισμοί που εδρεύουν στην Κύπρο και προτίθενται να διαβιβάζουν δεδομένα στις ΗΠΑ συμβουλεύονται να τηρούνται ενήμεροι για τις εξελίξεις γύρω από το θέμα αυτό. Περισσότερες πληροφορίες είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/eu-us-privacy-shield/index_en.htm

Πιο κάτω θα βρείτε τα σχετικά έγγραφα σε μορφή PDF:

privacy-shield-adequacy-decision_en (1).pdf annexes_eu-us_privacy_shield_en (1).pdf factsheet_eu-us_privacy_shield_en.pdf

  

©2003 - 2018 Κυπριακή Δημοκρατία,
Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου| Αποποίηση | Υπεύθυνος Σελίδας