Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Συνήθεις Ερωτήσεις | Χάρτης Πλοήγησης | Σύνδεσμοι | Επικοινωνία

Αναζήτηση:

Αναζήτηση
Νέα

ΕκτύπωσηΕκτύπωσηΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΕΠΔΠΧ) ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΡΗΕΤ): ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΣΥΝΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ - 16/05/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΕΠΔΠΧ) ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΡΗΕΤ)

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΣΥΝΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Την Παρασκευή 19 Μαΐου 2017 στις 11.00 π.μ στα γραφεία του ΕΡΗΕΤ θα υπογραφεί το Μνημόνιο Συναντίληψης και Συνεργασίας μεταξύ των δύο Επιτρόπων.

Σκοπός του Μνημονίου είναι ο καθορισμός πλαισίου διαδικασίας, υιοθέτησης και εφαρμογής κατάλληλων μηχανισμών για την αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη συνεργασία των δύο Επιτρόπων (ΕΡΗΕΤ και ΕΠΔΠΧ) κατά την παραλαβή και διεκπεραίωση περιπτώσεων γνωστοποίησης των περιστατικών παραβίασης προσωπικών δεδομένων από τους Παροχείς Δημόσια Διαθέσιμων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών.

Οι δύο Επίτροποι επιλαμβάνονται από κοινού των περιστατικών ασφάλειας και παραβίασης προσωπικών δεδομένων καθώς και των σχετικών γνωστοποιήσεών τους σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 98Α του περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμου του 2004 (Ν. 112(Ι)/2004) ως εκάστοτε τροποποιείται, και του περί της Γνωστοποίησης Παραβιάσεων Προσωπικών Δεδομένων από τους Παροχείς Δημόσια Διαθέσιμων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Διατάγματος του 2015, (Κ.Δ.Π 190/2015), ως εκάστοτε τροποποιείται.

Η τελετή υπογραφής του Μνημονίου είναι ανοικτή και μπορεί να καλυφθεί δημοσιογραφικά για την καλύτερη ενημέρωση του κοινού.

  

©2003 - 2017 Κυπριακή Δημοκρατία,
Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου| Αποποίηση | Υπεύθυνος Σελίδας