Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Συνήθεις Ερωτήσεις | Χάρτης Πλοήγησης | Σύνδεσμοι | Επικοινωνία

Αναζήτηση:

Αναζήτηση
Νέα

ΕκτύπωσηΕκτύπωσηΤο Γραφείο της Επιτρόπου καλωσορίζει την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη θέσπιση της Συμφωνίας «Privacy Shield» μεταξύ ΕΕ-ΗΠΑ, η οποία θα αντικαταστήσει την Απόφαση για τον Ασφαλή Λιμένα (Safe Harbor), που ακυρώθηκε πρόσφατα από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ). - 16/02/2016


Το Γραφείο της Επιτρόπου καλωσορίζει την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη θέσπιση της Συμφωνίας «Privacy Shield» μεταξύ ΕΕ-ΗΠΑ, η οποία θα αντικαταστήσει την Απόφαση για τον Ασφαλή Λιμένα (Safe Harbor), που ακυρώθηκε πρόσφατα από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ). Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύτηκε όπως, εντός του Φεβρουαρίου, υποβάλλει στην Ομάδα Εργασίας του Άρθρου 29, προσχέδιο Απόφασης Επάρκειας για το «Privacy Shield» για μελέτη και έκδοση σχετικής Γνώμης.

Στο διάστημα αυτό, η Ομάδα Εργασίας του Άρθρου 29 θα συνεχίσει να μελετά τον αντίκτυπο της Απόφασης του ΔΕΕ σε άλλα εναλλακτικά εργαλεία διαβίβασης δεδομένων στις ΗΠΑ όπως τους Δεσμευτικούς Εταιρικούς Κανόνες και τις Τυποποιημένες Συμβατικές Ρήτρες.

Μέχρι την έκδοση Γνώμης για το επίπεδο επάρκειας του «Privacy Shield» και για το πώς αυτό επηρεάζει εναλλακτικά εργαλεία διαβίβασης όπως τους Δεσμευτικούς Εταιρικούς Κανόνες και τις Τυποποιημένες Συμβατικές Ρήτρες, το Γραφείο της Επιτρόπου θα εξετάζει κάθε αίτηση διαβίβασης κατά περίπτωση.

  

©2003 - 2018 Κυπριακή Δημοκρατία,
Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου| Αποποίηση | Υπεύθυνος Σελίδας