Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Συγκατάθεση στα πλαίσια της απ’ ευθείας εμπορικής προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών μέσω μηνυμάτων (sms & email)


Ανακοίνωση Επιτρόπου αναφορικά με τη συγκατάθεση στα πλαίσια της απ’ ευθείας εμπορικής προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών μέσω μηνυμάτων (sms & email)

Ενόψει της εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 που θα τεθεί σε εφαρμογή στις 25 Μαΐου 2018, το Γραφείο μας δέχεται αρκετά ερωτήματα από εταιρείες/οργανισμούς που αποστέλλουν διαφημιστικά μηνύματα. Το κυριότερο είναι κατά πόσο θα πρέπει να αποστείλουν μηνύματα πριν τις 25 Μαΐου 2018, με τα οποία να ζητήσουν ξανά την συγκατάθεση των πελατών τους.

Γι αυτό θα θέλαμε να διευκρινίσουμε ότι οι συγκαταθέσεις που είχαν ληφθεί στη βάση της υφιστάμενης νομοθεσίας εξακολουθούν να ισχύουν με τον νέο Κανονισμό και ως εκ τούτου δεν απαιτείται η εξασφάλιση εκ νέου συγκατάθεσης.

Εάν στον κατάλογο αποστολής μηνυμάτων, εκ παραδρομής, είχαν περιληφθεί άτομα από τα οποία δεν είχε ληφθεί συγκατάθεση ή εάν λόγω της μη επικαιροποίησης του καταλόγου περιλαμβάνονται άτομα τα οποία είχαν ζητήσει να μην λαμβάνουν μηνύματα, τότε η αποστολή του εν λόγω μηνύματος ενδεχομένως να αποτελεί παράβαση.

Δείτε επίσης τις κατευθυντήριες γραμμές που εξέδωσε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων στις 10/4/2018 με στόχο την καλύτερη εφαρμογή των προνοιών του ΓΚΠΔ σχετικά με την συγκατάθεση.

Back To Top