Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Συνήθεις Ερωτήσεις | Χάρτης Πλοήγησης | Σύνδεσμοι | Επικοινωνία

Αναζήτηση:

Αναζήτηση
Νέα

ΕκτύπωσηΕκτύπωσηΑνακοίνωση Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σχετικά με την προώθηση πολιτικών θέσεων και υποψηφιοτήτων - 08/12/2016


Λόγω του ότι στο Γραφείο μου κατά τις προεκλογικές περιόδους υποβάλλονται αρκετά παράπονα που αφορούν στην λήψη μηνυμάτων sms και email για προώθηση πολιτικών θέσεων και υποψηφιοτήτων, ενόψει των δημοτικών εκλογών, στις 7/11/2016 είχα αποστείλει οδηγίες προς τα κόμματα σχετικά με το πιο πάνω θέμα και τα είχα καλέσει όπως ενημερώσουν τους υποψηφίους τους.

2. Στις πιο πάνω οδηγίες αναφέρεται μεταξύ άλλων, ότι για την αποστολή μηνυμάτων με ηλεκτρονικά μέσα (sms, fax, email) με σκοπό την προώθηση πολιτικών θέσεων και υποψηφιοτήτων εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 106 του περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμου του 2004 (Νόμος 112(Ι)/2004), όπως έχει τροποποιηθεί και απαιτείται η συγκατάθεση των χρηστών / παραληπτών.
Επιπρόσθετα, στην περίπτωση των μηνυμάτων sms οι αποστολείς θα πρέπει να παρέχουν στους παραλήπτες αριθμό χωρίς χρέωση π.χ. που να αρχίζει από 8, ώστε να δίνουν την δυνατότητα διαγραφής (opt-out) χωρίς χρέωση.

3. Ενόψει του γεγονότος ότι το Γραφείο μου τις τελευταίες μέρες λαμβάνει παράπονα που αφορούν σε τηλεφωνικές κλήσεις θα ήθελα να ενημερώσω τους υποψηφίους ότι οι τηλεφωνικές κλήσεις με σκοπό τη προώθηση πολιτικών θέσεων και υποψηφιοτήτων ρυθμίζονται από τη Νομοθεσία ως ακολούθως:
- Όσον αφορά στην διενέργεια κλήσεων με αυτόματες συσκευές κλήσεων (με ηχογραφημένο μήνυμα / χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση) εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 106 του Νόμου 112(Ι)/2004, ισχύουν δηλαδή τα όσα αναφέρονται στην παράγραφο 2 πιο πάνω.
- Όσον αφορά στη διενέργεια κλήσεων με ανθρώπινη παρέμβαση (δια ζώσης) ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 15 των περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμων του 2001 μέχρι 2012 (Νόμος 138(Ι)/2001, όπως έχει τροποποιηθεί), δηλαδή απαιτείται η γραπτή συγκατάθεση των χρηστών / κατόχων αριθμών τηλεφώνων.Ειρήνη Λοϊζίδου Νικολαΐδου
Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα

  

©2003 - 2018 Κυπριακή Δημοκρατία,
Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου| Αποποίηση | Υπεύθυνος Σελίδας