Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Συνήθεις Ερωτήσεις | Χάρτης Πλοήγησης | Σύνδεσμοι | Επικοινωνία

Αναζήτηση:

Αναζήτηση
Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις Γραφείου προς το κοινό.

Ανεπιθύμητη Εμπορική Αλληλογραφία 15/09/2005 : Ανεπιθύμητη Εμπορική Αλληλογραφία

Δικαίωμα πρόσβασης από υποψήφιους για πρόσληψη στη Δημόσια Υπηρεσία 15/09/2005 : Δικαίωμα πρόσβασης από υποψήφιους για πρόσληψη στη Δημόσια Υπηρεσία

Παραπλανητικά emails - Οικονομικές απάτες 15/09/2005 : Παραπλανητικά emails - Οικονομικές απάτες

  

©2003 - 2018 Κυπριακή Δημοκρατία,
Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου| Αποποίηση | Υπεύθυνος Σελίδας