Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Συνήθεις Ερωτήσεις | Χάρτης Πλοήγησης | Σύνδεσμοι | Επικοινωνία

Αναζήτηση:

Αναζήτηση
Χαιρετισμός Επιτρόπου

ΕκτύπωσηΕκτύπωση


Ανέλαβα καθήκοντα Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα την 28/9/2015 τα οποία θα ασκώ για την επόμενη τετραετία.

Ευχαριστώ θερμά τους προηγούμενους τρεις Επιτρόπους, κα Γούλλα Φράγκου, κα Τούλα Πολυχρονίδου και κ Γιάννο Δανιηλίδη για το έργο που επιτέλεσαν ακολουθώντας πιστά τις πρόνοιες του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου του 2001 μέχρι 2012 (Ν. 138(Ι)/2001) με σκοπό την προάσπιση των στοιχείων του ατόμου που χαρακτηρίζουν την υπόσταση του από άποψη φυσική, βιολογική, ψυχική, οικονομική, πολιτιστική, πολιτική ή κοινωνική


Ευελπιστώ το Γραφείο μου να καταφέρει να μεταδώσει την αδήριτη ανάγκη που έχει μια κοινωνία για σωστή χρήση και προστασία των προσωπικών δεδομένων και των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ατόμου στους δύσκολους καιρούς της ταχύτητας και της κρίσης αξιών.ΕΙΡΗΝΗ ΛΟΪΖΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ

  

©2003 - 2018 Κυπριακή Δημοκρατία,
Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου| Αποποίηση | Υπεύθυνος Σελίδας