Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Συνήθεις Ερωτήσεις | Χάρτης Πλοήγησης | Σύνδεσμοι | Επικοινωνία

Αναζήτηση:

Αναζήτηση
Συνήθεις Ερωτήσεις

ΕκτύπωσηΕκτύπωση1. Ποιός ο ρόλος του Γραφείου σας;
Ο ρόλος του Γραφείου μας είναι να εποπτεύει ότι ο Νόμος για την προστασία των προσωπικών δεδομένων εφαρμόζεται σωστά από όλους όσοι διατηρούν αρχεία (ηλεκτρονικά ή μη) με προσωπικές πληροφορίες στο δημόσιο, ημικρατικό ή ιδιωτικό τομέα.

2. Τι σημαίνει «προσωπικά δεδομένα»;
Προσωπικά δεδομένα σημαίνει κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε άτομο που βρίσκεται στη ζωή εφόσον η πληροφορία αυτή τυγχάνει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας (π.χ. στον ηλεκτρονικό υπολογιστή) ή διατηρείται σε ένα διαρθρωμένο αρχείο μη αυτοματοποιημένης μορφής (δηλ. σε ταξινομημένο φάκελο).
Για παράδειγμα προσωπικό δεδομένο είναι το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου, ο αριθμός πολιτικής ταυτότητας, ο αριθμός Κοινωνικών ασφαλίσεων, ο αριθμός λογαριασμού στην τράπεζα, η οικογενειακή κατάσταση, το επάγγελμα, η υγεία, η ερωτική ζωή, τα πολιτικά φρονήματα, οι θρησκευτικές πεποιθήσεις, η συμμετοχή σε ένωση, σωματείο ή συνδικαλιστική οργάνωση, οι ποινικές διώξεις ή καταδίκες, φωτογραφίες, δακτυλικά αποτυπώματα.

3. Τι σημαίνει «επεξεργασία προσωπικών δεδομένων»;
«Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων» σημαίνει οποιαδήποτε εργασία πραγματοποιείται από οποιονδήποτε στο δημόσιο/ημικρατικό /ιδιωτικό τομέα αναφορικά με προσωπικά δεδομένα, όπως είναι για παράδειγμα η συλλογή, καταχώρηση/ αποθήκευση, χρήση, ανακοίνωση, διαβίβαση, διόρθωση και διαγραφή των δεδομένων.

4. Επιτρέπεται η διαβίβαση προσωπικών δεδομένων σε άλλη χώρα;
Ναι, επιτρέπεται η διαβίβαση προσωπικών δεδομένων σε άλλη χώρα.

Συγκεκριμένα, η διαβίβαση σε χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις Νορβηγία, Ισλανδία και Λίχτεστάϊν είναι ελεύθερη.

Η διαβίβαση όμως σε χώρα που δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι η Ρωσία, Η.Π.Α., Καναδάς, Ινδία και Λίβανος επιτρέπεται μόνο μετά από άδεια του Επιτρόπου. Για το σκοπό αυτό, θα πρέπει να συμπληρώσετε και να υποβάλετε το έντυπο «Αίτηση για Άδεια Διαβίβασης Δεδομένων προς Τρίτες Χώρες» το οποίο μπορείτε να το προμηθευτείτε από το μέρος «Έντυπα» στην ιστοσελίδα του Γραφείου.

Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με τη διαβίβαση προσωπικών δεδομένων βλ. μέρος «Διαβίβαση/Διασύνδεση» από την ιστοσελίδα του Γραφείου.

5. Διατηρώ αρχείο με προσωπικά δεδομένα. Έχω κάποια υποχρέωση βάσει του Νόμου;
Ναι, οφείλεις να υποβάλεις έντυπο Γνωστοποίησης Σύστασης και Λειτουργίας Αρχείου / Έναρξης Επεξεργασίας στην Επίτροπο, το οποίο μπορείτε να το προμηθευτείτε από την ιστοσελίδα του Γραφείου στο μέρος «Έντυπα». Αν όμως διατηρείς το αρχείο για προσωπικούς / οικιακούς σκοπούς π.χ. έχεις ένα ημερολόγιο με τηλέφωνα και διευθύνσεις φίλων σου, τότε δεν εφαρμόζεται ο Νόμος.

6. Μπορεί ασφαλιστική εταιρεία να ζητά τα αποτελέσματα των ιατρικών μου εξετάσεων/αναλύσεων;
Εξαρτάται από την περίπτωση. Σε εξετάσεις ρουτίνας π.χ. τεστ Παπανικολάου δεν πρέπει η ασφαλιστική εταιρεία να ζητά το αποτέλεσμα για να κρίνει κατά πόσον θα αποζημιώσει τον ασφαλιζόμενο. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, η ασφαλιστική εταιρεία μπορεί να ζητά το αποτέλεσμα μόνο όταν είναι απολύτως αναγκαίο για να αποφασίσει αν θα καταβάλει αποζημίωση στον ασφαλιζόμενο με βάση τους όρους του συμβολαίου του, ή/και να καθορίσει το ύψος της αποζημίωσης.

7. Μπορεί εταιρεία να χρησιμοποιεί την ηλεκτρονική διεύθυνση πρώην υπαλλήλου της για να μην χάσει επαφή με τους πελάτες που συνεργαζόταν ο υπάλληλος;
Όχι, δεν μπορεί ο εργοδότης να κάνει κάτι τέτοιο.
Μετά την αποχώρηση του υπαλλήλου από την εταιρεία, ο εργοδότης έχει την δυνατότητα να ρυθμίσει τα συστήματα της εταιρείας για ορισμένο χρονικό διάστημα ώστε στα τυχόν εισερχόμενα μηνύματα να αποστέλλεται αυτόματα απάντηση στον αποστολέα ότι η διεύθυνση του υπαλλήλου δεν υπάρχει πλέον και στο μήνυμα να υπάρχει η διεύθυνση κάποιου άλλου στελέχους/ υπαλλήλου της εταιρείας ή ο εργοδότης μπορεί να στείλει σε όλους τους συνεργάτες της εταιρείας ένα ηλεκτρονικό μήνυμα ενημερώνοντας τους για την απενεργοποίηση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του υπαλλήλου που έχει αποχωρήσει, προτρέποντας τους να απευθύνουν τα μηνύματα τους και τις τρέχουσες υποθέσεις τους σε κάποια άλλη ηλεκτρονική διεύθυνση.

8. Μπορεί ο εργοδότης μου να έχει πρόσβαση στα e-mails μου;
Οι κεντρικές διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mails), όπως για παράδειγμα info@org.com δεν θεωρούνται προσωπικά δεδομένα. Οι προσωπικές διευθύνσεις όμως που δίνονται στους χρήστες για αποκλειστική χρήση από αυτούς και συνήθως περιέχουν το όνομα τους και/ή στις οποίες οι χρήστες έχουν πρόσβαση χρησιμοποιώντας το όνομα του χρήστη και τον κωδικό τους, όπως για παράδειγμα k.andreou@org.com, αποτελούν προσωπικά δεδομένα ακόμη και αν οι διευθύνσεις έχουν δοθεί για καθαρά υπηρεσιακή χρήση.

Αν έχεις πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σου ταχυδρομείο χρησιμοποιώντας το δικό σου όνομα χρήστη και τον προσωπικό σου κωδικό, θα πρέπει να αναμένεις ότι δεν θα έχει κάποιος άλλος πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σου ταχυδρομείο, εκτός αν ο εργοδότης σου σε έχει προηγουμένως ενημερώσει για κάτι τέτοιο. Ο εργοδότης σου μπορεί να έχει πρόσβαση στο περιεχόμενο των e-mails σου υπό ορισμένες προϋποθέσεις, όπως για παράδειγμα όταν το e-mail ανοίγεται στην παρουσία σου. Επίσης, ο εργοδότης μπορεί να καταγράφει τη διεύθυνση στην οποία έχει σταλεί το email, την ώρα και την ημερομηνία αποστολής.

9. Επιτρέπεται ο εργοδότης να εγκαταστήσει κλειστό κύκλωμα βίντεο-παρακολούθησης για έλεγχο των υπαλλήλων;
Ο έλεγχος και η παρακολούθηση των εργοδοτουμένων στο χώρο εργασίας επιτρέπεται αν δεν υπάρχει λιγότερο παρεμβατικός τρόπος για την πραγματοποίηση του σκοπού που επιδιώκει ο εργοδότης, όπως π.χ. για προστασία του χώρου από διαρρήξεις και κλοπές. Επίσης, τα σημεία εγκατάστασης των καμερών και ο τρόπος λήψης πρέπει να είναι τέτοια ώστε να μην συλλέγονται περισσότερα δεδομένα από όσα είναι απολύτως απαραίτητα για την πραγματοποίηση του σκοπού που επιδιώκει ο εργοδότης.

Δηλαδή, ο εργοδότης δεν επιτρέπεται να ελέγχει την προσωπική συμπεριφορά, τις προσωπικές επαφές και την αποδοτικότητα των υπαλλήλων μέσω τέτοιων συστημάτων και θα πρέπει να ενημερώνει εκ των προτέρων τους υπαλλήλους ότι θα εγκαταστήσει τέτοια συστήματα αφού απαγορεύεται να τους παρακολουθεί μυστικά.

Για περισσότερες πληροφορίες βλ. από την ιστοσελίδα του Γραφείου:

  • «Ανακοίνωση αναφορικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στον τομέα των εργασιακών σχέσεων και την εγκατάσταση και λειτουργία κλειστών κυκλωμάτων βιντεοπαρακολούθησης – 19/09/2007, μέρος «Ενημέρωση - Θέματα που ενδιαφέρουν»
  • «Οδηγία – Εργασιακές Σχέσεις», μέρος «14. Ηλεκτρονικά μέσα παρακολούθησης / ελέγχου στο χώρο εργασίας»

10. Μπορεί ο εργοδότης να ελέγχει την ώρα προσέλευσης/αναχώρησης των υπαλλήλων από την εργασία μέσω συστήματος δακτυλικών αποτυπωμάτων;
Η χρήση τέτοιου συστήματος για έλεγχο της ώρας άφιξης / αναχώρησης στο χώρο εργασίας δεν επιτρέπεται, εκτός από ορισμένες εξαιρετικές περιπτώσεις που αυτό επιβάλλεται από ιδιαίτερες απαιτήσεις ασφαλείας των χώρων εργασίας και εφόσον δεν υπάρχει άλλο μέσο για την επίτευξη του σκοπού αυτού (π.χ. αμυντικές εγκαταστάσεις, εργαστήρια υψηλού κινδύνου). Ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει από την μία να σταθμίζει τους κινδύνους, την έκταση των κινδύνων αυτών και τις υπάρχουσες εναλλακτικές δυνατότητες αντιμετώπισης των κινδύνων και από την άλλη, τις προσβολές της προσωπικότητας και της ιδιωτικότητας του ατόμου από τη χρήση τέτοιων μεθόδων.
Για περισσότερες πληροφορίες βλ. από την ιστοσελίδα του Γραφείου:
  • «Επεξεργασία Βιομετρικών Δεδομένων για σκοπούς ελέγχου της ώρας προσέλευσης των εργαζομένων στο χώρο εργασίας τους – 13/01/2009», μέρος «Ενημέρωση – Θέματα που Ενδιαφέρουν»
  • «Οδηγία – Εργασιακές Σχέσεις», μέρος «12. Βιομετρικά δεδομένα»

11. Ο εργοδότης μου θέλει να παρακολουθεί τις τηλεφωνικές κλήσεις των υπαλλήλων του. Έχει τέτοιο δικαίωμα;
Ο εργοδότης δεν μπορεί να παρακολουθεί το περιεχόμενο των κλήσεων αλλά μπορεί να λαμβάνει καταστάσεις των αναλυτικών λογαριασμών δεδομένου ότι έχει παρουσιάσει γραπτή βεβαίωση στον πρόχεα τηλεπικοινωνιακής υπηρεσίας ότι οι χρήστες (οι υπάλληλοι) έχουν προηγουμένως ενημερωθεί για την αποστολή των αναλυτικών λογαριασμών σε αυτόν.

Επίσης ο παροχέας τηλεπικοινωνιακής υπηρεσίας οφείλει να διαγράφει τα τελευταία 3 ψηφία των κληθέντων οργανισμών, εκτός αν ο εργοδότης διαβεβαιώσει τον παροχέα ότι εξασφάλισε τη συγκατάθεση των εργοδοτουμένων.

Για περισσότερες πληροφορίες βλ. «Οδηγία – Εργασιακές Σχέσεις», μέρος «Ηλεκτρονικά Μέσα Παρακολούθησης / ελέγχου στο χώρο εργασίας» από την Ιστοσελίδα του Γραφείου.

12. Μπορεί μια εταιρεία/υπηρεσία κ.λ.π. να αποστέλλει ενημερωτικά έντυπα/φυλλάδια για τις εκδηλώσεις της;
Μπορεί δεδομένου ότι προηγουμένως έχει λάβει τη συγκατάθεση των ατόμων που προτίθεται να αποστείλει τα έντυπα/φυλλάδια.

13. Λαμβάνω διαφημιστικά μηνύματα στο κινητό μου τηλέφωνο χωρίς να έχω δώσει τη συγκατάθεση μου. Επιτρέπεται κάτι τέτοιο;
Όχι, δεν επιτρέπεται η αποστολή διαφημιστικών μηνυμάτων (π.χ. για προώθηση μίας υπηρεσίας ή προϊόντος) χωρίς να έχεις δώσει προηγουμένως τη συγκατάθεση σου. Για το θέμα αυτό, μπορείς να ζητήσεις από την εταιρεία που σου στέλλει τα διαφημιστικά μηνύματα να αφαιρέσει τον αριθμό του κινητού σου τηλεφώνου από τον κατάλογο της ούτως ώστε να μην σου στείλει ξανά μήνυμα ή/και να υποβάλεις παράπονο στην Επίτροπο συμπληρώνοντας το «Έντυπο υποβολής παραπόνου για ανεπιθύμητα διαφημιστικά μηνύματα», το οποίο μπορείς να το προμηθευτείς από την ιστοσελίδα του Γραφείου στο μέρος «Έντυπα».

14. Μπορείτε να βάλετε φραγή στο κινητό μου τηλέφωνο για να μην λαμβάνω διαφημιστικά μηνύματα;
Όχι, δεν έχει τέτοια αρμοδιότητα ο Επίτροπος. Μπορείτε όμως να υποβάλετε παράπονο στην Επίτροπο για να το διερευνήσει.

(Για τον τρόπο υποβολής παραπόνου βλ. ερώτηση 13).

15. Λαμβάνω ενοχλητικά τηλεφωνήματα. Γιατί επιτρέπεται η απόκρυψη της ταυτότητας του αριθμού που με καλεί;
Με βάσει ευρωπαϊκή οδηγία, ο καθένας έχει το δικαίωμα να καλεί ανώνυμα. Ο καλούμενος έχει το δικαίωμα να μην απαντήσει το τηλέφωνό του.
Περισσότερες πληροφορίες

16. Λαμβάνω απειλητικά / υβριστικά τηλεφωνήματα. Τι μπορώ να κάνω;
Για το θέμα αυτό δεν έχει αρμοδιότητα το Γραφείο μας. Θα πρέπει να απευθυνθείτε στην Αστυνομία.
Περισσότερες πληροφορίες

17. Λαμβάνω τηλεφωνήματα και μηνύματα στο κινητό μου τηλέφωνο από αριθμούς του εξωτερικού ότι έχω κερδίσει χρηματικό ποσό. Τι μπορώ να κάνω για να μην τα λαμβάνω;
Συνήθως τέτοια τηλεφωνήματα/μηνύματα προέρχονται από απατεώνες. Ο Επίτροπος δεν έχει αρμοδιότητα εξέτασης τέτοιων παραπόνων, μπορείτε όμως να αποταθείτε στην Αστυνομία και να υποβάλετε καταγγελία.

18. Ο γείτονας μου διαδίδει κακόβουλα σχόλια για το άτομο μου. Μπορώ να υποβάλω παράπονο στο Γραφείο σας;
Όχι, τέτοια θέματα δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Γραφείου μας.

19. Μπορεί ο γείτονας μου να τοποθετήσει κάμερες παρακολούθησης στην είσοδο και σε κοινόχρηστους χώρους της πολυκατοικίας που διαμένω;
Οι διατάξεις του Νόμου δεν εφαρμόζονται γιατί οι ενέργειες αυτές αφορούν επεξεργασία προσωπικών δεδομένων η οποία πραγματοποιείται από φυσικό πρόσωπο για την άσκηση προσωπικών / οικιακών δραστηριοτήτων.

20. Θέλω να εκδώσω ένα βιβλίο. Μπορώ να συμπεριλάβω ονόματα και φωτογραφίες ατόμων;
Ο Νόμος εφαρμόζεται σε φυσικά πρόσωπα εν ζωή. Αν τα άτομα που επιθυμείτε να αναφερθείτε βρίσκονται στη ζωή, θα πρέπει να ζητήσετε προηγουμένως τη συγκατάθεσή τους για να περιληφθούν στο βιβλίο σας.

21. Θέλω να λάβω πληροφορίες που αφορούν εταιρείες που δραστηριοποιούνται νόμιμα στην Κύπρο. Παραβιάζεται με αυτό τον τρόπο ο Νόμος;
Ο Νόμος εφαρμόζεται σε φυσικά πρόσωπα και όχι σε νομικά (π.χ. εταιρείες, οργανισμοί). Αν όμως στην κοινοποίηση πρόκειται να αποκαλυφθούν και πληροφορίες που αφορούν φυσικά πρόσωπα (π.χ. ονόματα και διευθύνσεις διευθυντών των εταιρειών) τότε η κοινοποίηση αυτή εμπίπτει στις πρόνοιες του Νόμου.

22. Μπορεί υπεύθυνος αρχείου να δίνει πληροφορίες σε ανακριτή / ερευνώντα λειτουργό σε ποινική υπόθεση που βρίσκεται στο στάδιο της διερεύνησης;
Έχει υποχρέωση να με ενημερώσει;
Ναι αλλά με άδεια του Επιτρόπου η υποχρέωση ενημέρωσης μπορεί να αρθεί.

23. Μπορούν οι Τράπεζες να φωτοτυπούν το δελτίο ταυτότητας ενός προτιθέμενου πελάτη;
Βάσει του Νόμου περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες, οι Τράπεζες έχουν το δικαίωμα να φωτοτυπούν το δελτίο ταυτότητας στο πλαίσιο παροχής μίας χρηματοπιστωτικής υπηρεσίας.

24. Εταιρεία / κυβερνητική υπηρεσία ζητά να της κοινοποιηθούν προσωπικά δεδομένα από το αρχείο που διατηρώ. Δικαιούμαι να τα δώσω;
Για να επιτρέπεται η κοινοποίηση των δεδομένων πρέπει να εμπίπτει σε μία από τις προϋποθέσεις που εκτίθενται στο άρθρο 5 του Νόμου. Π.χ. έχει προηγουμένως ληφθεί η συγκατάθεση των επηρεαζόμενων προσώπων ή η κοινοποίηση είναι απαραίτητη για να εκπληρωθεί μία υποχρέωση της εταιρείας/κυβερνητικής υπηρεσίας που επιβάλλεται από νόμο.

25. Μπορώ να γνωρίζω τι πληροφορίες διατηρούνται για μένα από εταιρεία/δημόσια υπηρεσία;
Ναι, μπορείς να ασκήσεις το δικαίωμα πρόσβασης που σου παρέχει ο Νόμος και να ζητήσεις γραπτώς από εταιρεία / δημόσια υπηρεσία να ενημερωθείς για τις πληροφορίες που διατηρεί για σένα, καταβάλλοντας το ποσό των 17 Ευρώ.
Μπορείς να ζητήσεις να δεις τις πληροφορίες αυτές ή να λάβεις αντίγραφο τους.

Η εταιρεία / δημόσια υπηρεσία θα πρέπει να σου απαντήσει γραπτώς μέσα σε τέσσερις εβδομάδες.

26. Πιστεύω ότι πληροφορίες που με αφορούν και τηρούνται από εταιρεία/δημόσια υπηρεσία είναι λανθασμένες. Τι μπορώ να κάνω;
Έχεις το δικαίωμα να ζητήσεις να διορθωθούν οι πληροφορίες αυτές. Επίσης, μπορείς να ζητήσεις να διαγραφούν πληροφορίες που αφορούν το άτομο σου αν δεν υπάρχει λόγος διατήρησής τους, ή αν έχουν αποσπαστεί από εσένα ή άλλο πρόσωπο κατά τρόπο παράνομο.
Για να γίνει αυτό, θα πρέπει να στείλεις γραπτή επιστολή στην εταιρεία/δημόσια υπηρεσία και να εξηγήσεις ποιο είναι το αίτημά σου, καταβάλλοντας το ποσό των 17 Ευρώ.

Αν το αίτημα σου γίνει αποδεκτό το ποσό αυτό θα σου επιστραφεί.

Η εταιρεία/δημόσια υπηρεσία πρέπει να σου απαντήσει μέσα σε 15 ημέρες και να σου αναφέρει τις ενέργειες στις οποίες έχει προβεί για να ικανοποιήσει το αίτημα σου ή να σου εξηγήσει τους λόγους που δεν έχει προβεί σε καμία ενέργεια.

27. Πιστεύω ότι η εταιρεία στην οποία εργάζομαι διατηρεί λανθασμένες πληροφορίες για το άτομο μου στον υπηρεσιακό / προσωπικό μου φάκελο. Τι μπορώ να κάνω;
Αν πιστεύεις ότι κάποιες πληροφορίες που σε αφορούν είναι λανθασμένες έχεις το δικαίωμα να ζητήσεις τη διόρθωσή / διαγραφή τους, καταβάλλοντας το τέλος των 17 Ευρώ. Αν υπάρχουν λανθασμένες πληροφορίες και διορθωθούν, το ποσό των 17 Ευρώ θα σου επιστραφεί.

Για περισσότερες πληροφορίες βλ. ερώτηση 26.

28. Θέλω να μάθω το υπόλοιπο του ποσού στο λογαριασμού που διατηρεί ο σύζυγός μου στην τράπεζα. Επιτρέπεται κάτι τέτοιο;
Όχι, πρέπει προηγουμένως να έχεις εξουσιοδότηση του συζύγου σου ή η Τράπεζα να έχει εξασφαλίσει τη συγκατάθεση του.

29. Θέλω να έχω πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που διατηρεί ένας οργανισμός για τη σύζυγο μου. Δικαιούμαι;
Όχι, ο Νόμος σου επιτρέπει να έχεις πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που σε αφορούν, αλλά δεν μπορείς να έχεις πρόσβαση στα δεδομένα τρίτων προσώπων, ακόμα και της συζύγου σου.

30. Βγήκαν τα αποτελέσματα των κυβερνητικών εξετάσεων στις οποίες παρακάθισα. Μπορώ να δω και το γραπτό μου;
Ναι, με βάση το Νόμο έχεις το δικαίωμα πρόσβασης στο γραπτό σου και να ενημερωθείς για τη βαθμολογία και τη σειρά κατάταξής σου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο πρόσβασης στο γραπτό σου βλ. από την ιστοσελίδα του Γραφείου:
  • «Έχεις το δικαίωμα πρόσβασης στις πληροφορίες που τηρούνται σχετικά με το πρόσωπό σου (Άρθρο 12)» στο μέρος «Τα δικαιώματα σου»
  • «Δικαίωμα πρόσβασης από υποψηφίους για πρόσβαση στη Δημόσια Υπηρεσία – 15/09/2005» στο μέρος «Ενημέρωση - Θέματα που ενδιαφέρουν»

31. Ο ασθενής μπορεί να λάβει τον ιατρικό του φάκελο;
Το δικαίωμα πρόσβασης του ασθενούς στα ιατρικά του αρχεία του παρέχει τη δυνατότητα να λαμβάνει πληροφορίες που είναι καταχωρημένες στα αρχεία αυτά ή αντίγραφο ή απόσπασμα αυτών. Ο ασθενής έχει δικαίωμα, εάν το επιθυμεί, να λαμβάνει και δεύτερη ιατρική γνώμη, οπότε δικαιούται να λαμβάνει αντίγραφα του ιατρικού του αρχείου, περιλαμβανομένης και ιατρικής έκθεσης.

32. Ο πελάτης έχει δικαίωμα να πάρει το φάκελο του από το δικηγόρο του;
Ναι, ο πελάτης έχει το δικαίωμα αυτό αφού πληρώσει και εξοφλήσει το δικηγόρο του για τις υπηρεσίας που του πρόσφερε.

33. Οι τελωνειακοί λειτουργοί στο αεροδρόμιο Λάρνακας μου υπέβαλαν διάφορες ερωτήσεις οι οποίες πιστεύω είναι αδιάκριτες. Δικαιούνται να κάνουν κάτι τέτοιο;
Σύμφωνα με το Νόμο, προσωπικά δεδομένα σημαίνει κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε άτομο που βρίσκεται εν ζωή και η πληροφορία αυτή τυγχάνει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας (π.χ.. στον ηλεκτρονικό υπολογιστή) ή διατηρείται σε ένα πολύ καλά διαρθρωμένο αρχείο μη αυτοματοποιημένης μορφής (δηλ. σε φάκελο).

Οπόταν, αν οι ερωτήσεις που σου έκαναν οι τελωνειακοί λειτουργοί δεν έχουν τύχει επεξεργασίας ή δεν έχουν καταχωρηθεί σε κάποιο αρχείο, τότε δεν θεωρούνται προσωπικά δεδομένα και δεν εμπίπτουν στις πρόνοιες του Νόμου.

Να σημειωθεί επίσης ότι, η υποβολή ερωτήσεων από τελωνειακούς λειτουργούς επιτρέπεται εφόσον έχουν τέτοια εξουσία από Νόμο στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων τους .
  

©2003 - 2018 Κυπριακή Δημοκρατία,
Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου| Αποποίηση | Υπεύθυνος Σελίδας