Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Τυπώστε τα έντυπα που χρειάζεστε, συμπληρώστε τα, υπογράψτε τα και παραδώστε ή αποστείλετε τα στο Γραφείο Επιτρόπου.

Εάν έχετε λάβει διαφημιστικά μηνύματα μέσω sms, mms, email ή φαξ ή διαφημιστικές κλήσεις με αυτόματες συσκευές κλήσεων (με ηχογραφημένο μήνυμα / χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση) συμπληρώστε το έντυπο υποβολής παραπόνου λήψης ανεπιθύμητων διαφημιστικών μηνυμάτων ή αυτοματοποιημένων κλήσεων - Τύπος Α.

Εάν έχετε λάβει διαφημιστική τηλεφωνική κλήση (κατά την οποία συνομιλήσατε με άτομο) παρακαλώ συμπληρώστε το έντυπο υποβολής παραπόνου λήψης διαφημιστικών κλήσεων - Τύπος Β.

Γνωστοποίηση για κλειστά κυκλώματα βιντεοπαρακολούθησης Γνωστοποίηση για κλειστά κυκλώματα βιντεοπαρακολούθησης

Γνωστοποίηση (γενικό έντυπο) Γνωστοποίηση (γενικό έντυπο)

Διασύνδεση Διασύνδεση

Διαβίβαση Διαβίβαση

Ανανέωση Διασύνδεσης Ανανέωση Διασύνδεσης

Ανανέωση Διαβίβασης Ανανέωση Διαβίβασης

Έντυπο εγγραφής στο μητρώο αντίταξης λήψης πολιτικής επικοινωνίας Έντυπο εγγραφής στο μητρώο αντίταξης λήψης πολιτικής επικοινωνίας

Έντυπο υποβολής παραπόνου λήψης 
ανεπιθύμητων διαφημιστικών μηνυμάτων ή αυτοματοποιημένων κλήσεων - Τύπος Α Έντυπο υποβολής παραπόνου λήψης ανεπιθύμητων διαφημιστικών μηνυμάτων ή αυτοματοποιημένων κλήσεων - Τύπος Α

Έντυπο υποβολής παραπόνου λήψης διαφημιστικών κλήσεων - Τύπος Β Έντυπο υποβολής παραπόνου λήψης διαφημιστικών κλήσεων - Τύπος Β


Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση