Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Συνήθεις Ερωτήσεις | Χάρτης Πλοήγησης | Σύνδεσμοι | Επικοινωνία

Αναζήτηση:

Αναζήτηση
Νομοθεσία

ΕκτύπωσηΕκτύπωση
Νόμοι 138(Ι) του 2001, 37(Ι) του 2003 και 105(I)/2012 - Ανεπίσημη Ενοποίηση Νόμοι 138(Ι) του 2001, 37(Ι) του 2003 και 105(I)/2012 - Ανεπίσημη Ενοποίηση

Κυρωτικός Νόμος αρ. 28(ΙΙΙ) του 2001 Κυρωτικός Νόμος αρ. 28(ΙΙΙ) του 2001

Κυρωτικός Νόμος αρ. 30(ΙΙΙ) του 2003 Κυρωτικός Νόμος αρ. 30(ΙΙΙ) του 2003

Κανονισμοί E.E Παρ. ΙΙΙ(Ι) Κανονισμοί E.E Παρ. ΙΙΙ(Ι)

Νόμος 112(Ι) του 2004 Νόμος 112(Ι) του 2004

Νόμος 51(Ι) του 2012 Νόμος 51(Ι) του 2012

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679

Οδηγία (ΕΕ) 2016/680 Οδηγία (ΕΕ) 2016/680


  

©2003 - 2017 Κυπριακή Δημοκρατία,
Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου| Αποποίηση | Υπεύθυνος Σελίδας