Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Συνήθεις Ερωτήσεις | Χάρτης Πλοήγησης | Σύνδεσμοι | Επικοινωνία

Αναζήτηση:

Αναζήτηση
Νομοθεσία

ΕκτύπωσηΕκτύπωση
Ο περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου του 2001, αρ. 138(Ι)/2001, όπως έχει τροποποιηθεί. Ο περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου του 2001, αρ. 138(Ι)/2001, όπως έχει τροποποιηθεί.

Ο Περί Επεξεργασίας Δεδομένων (Άδειες και Τέλη) Κανονισμοί του 2002 Ο Περί Επεξεργασίας Δεδομένων (Άδειες και Τέλη) Κανονισμοί του 2002

Ο Περί Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Προστασία του Ατόμου από την Αυτοματοποιημένη Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων του 1981 Κυρωτικός Νόμος Ο Περί Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Προστασία του Ατόμου από την Αυτοματοποιημένη Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων του 1981 Κυρωτικός Νόμος

Ο Περί Πρόσθετου Πρωτόκολλου στη Σύμβαση για την Προστασία του Ατόμου από την Αυτοματοποιημένη Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Κυρωτικός Νόμος Ο Περί Πρόσθετου Πρωτόκολλου στη Σύμβαση για την Προστασία του Ατόμου από την Αυτοματοποιημένη Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Κυρωτικός Νόμος

Ο περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμος του 2004 (Νόμος 112(Ι)/2004) Ο περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμος του 2004 (Νόμος 112(Ι)/2004)

Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 της 27ης Απριλίου 2016 Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 της 27ης Απριλίου 2016

Ειδική Οδηγία για την προστασία των δεδομένων στον τομέα της επιβολής του Νόμου (ΕΕ) 2016/680 Ειδική Οδηγία για την προστασία των δεδομένων στον τομέα της επιβολής του Νόμου (ΕΕ) 2016/680


  

©2003 - 2018 Κυπριακή Δημοκρατία,
Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου| Αποποίηση | Υπεύθυνος Σελίδας