Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
 

LOGO

Examination of complaint vs Royal Forex Ltd (GMO Trading) –right of access under the GDPR and information to be provided to the data subject


06/02/2020
Examination of complaint vs Royal Forex Ltd (GMO Trading) –right of access under the GDPR and information to be provided to the data subject

Broadcast date: 23/01/2020
133.pdf Final Decision - Cyprus SA - GMO Trading no.133.pdf


Back To Top