Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Ιστοσελίδα Επιτρόπου Πληροφοριών

    Την 22 Δεκεμβρίου 2020 θα τεθεί σε εφαρμογή ο περί του Δικαιώματος Πρόσβασης σε Πληροφορίες του Δημοσίου Τομέα Νόμος του 2017 (184(Ι)/2017), με κύριο σκοπό την ενίσχυση των Αρχών της Διαφάνειας και της Λογοδοσίας στο Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα.

    Η εν λόγω Νομοθεσία καθιερώνει νέο Επίτροπο, ο οποίος επιφορτίζεται με την εποπτεία της εφαρμογής της, τον Επίτροπο Πληροφοριών, ο οποίος θα είναι ο εκάστοτε Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

    Πληροφορίες και υλικό για το Γραφείο Επιτρόπου Πληροφοριών μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Γραφείου:
    www.informationcommissioner.gov.cy .

Back To Top