Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Διαγωνισμός για Αγορά Νομικών Υπηρεσιών

Διαγωνισμός Γραφείου Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων για Αγορά Νομικών Υπηρεσιών

Αρ. 1/2021,

Από 15/11/2021 – Μέχρι 2/12/2021


Το Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ενημερώνει κάθε ενδιαφερόμενο ότι έχει προκηρύξει Διαγωνισμό με συνοπτικές διαδικασίες για την αγορά νομικών υπηρεσιών.

Τα ενδιαφερόμενα μέρη θα πρέπει να υποβάλουν την προσφορά τους το αργότερο μέχρι τις 2/12/2021 και ώρα 13.00 μ.μ.

Τα Μέρη Α’ και Β’ των εγγράφων του Διαγωνισμού έχουν ελεγχθεί νομοτεχνικά από τη Νομική Υπηρεσία.

Για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο στο τηλ. 22818456.
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 1-2021 Αγορά Νομικών Υπηρεσιών.pdf


Back To Top