Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Κλειστά Κυκλώματα Βιντεοπαρακολούθησης σε ιδιωτικά νηπιαγωγεία

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
ΓΙΑ ΚΛΕΙΣΤΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΒΙΝΤΕΟΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

Tο Γραφείο μου λαμβάνει ερωτήματα και/ή παράπονα, αναφορικά με τη νομιμότητα της εγκατάστασης και λειτουργίας Κλειστού Κυκλώματος Βιντεοπαρακολούθησης (ΚΚΒΠ) σε ιδιωτικά νηπιαγωγεία.

Αφενός, οι Διευθύνσεις των νηπιαγωγείων οφείλουν να διασφαλίζουν την προστασία της περιουσίας τους, αφετέρου, έχουν υποχρέωση να διαφυλάξουν την ιδιωτικότητα των παιδιών, αλλά και των εργαζομένων. Στα πλαίσια αυτά, επαναλαμβάνονται τα κάτωθι:

Επιτρέπεται η λειτουργία ΚΚΒΠ σε:

· Είσοδο/ έξοδο νηπιαγωγείου
· Χώρο στάθμευσης

Δεν επιτρέπεται η λειτουργία ΚΚΒΠ σε:

· Εσωτερικούς χώρους
· Αίθουσες διδασκαλίας
· Κοινόχρηστους χώρους (διαδρόμους, κουζίνα)
· Αποχωρητήρια/ αποδυτήρια
· Αυλή/ παιδότοπο

Κατά περίπτωση και αναλόγως των συνθηκών, θα μπορούσε να επιτραπεί η λειτουργία ΚΚΒΠ εκτός των ωρών λειτουργίας του υποστατικού, νοουμένου ότι, δεν επηρεάζεται η ιδιωτικότητα οποιουδήποτε προσώπου.

Περαιτέρω, δεν επιτρέπεται να ελέγχεται η προσωπική συμπεριφορά, οι προσωπικές επαφές και η αποδοτικότητα των ατόμων μέσω τέτοιων συστημάτων. Ακόμα και να έχει ληφθεί η συγκατάθεση των εργαζομένων, για την εγκατάσταση του ΚΚΒΠ στον παιδότοπο και/ή στις αίθουσες διδασκαλίας, αυτή δεν δύναται να ληφθεί υπόψιν, καθώς δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι, μία τέτοια συγκατάθεση είχε δοθεί ελεύθερα, λόγω της ύπαρξης ανισορροπίας ισχύος μεταξύ του εργοδότη και των εργαζομένων.

Επισημαίνεται ότι, δεν επιτρέπεται η καταγραφή ήχου, σε καμία περίπτωση, αφού κάτι τέτοιο παρεμβαίνει υπερβολικά στην ιδιωτικότητα των υποκειμένων των δεδομένων.


Ειρήνη Λοϊζίδου Νικολαϊδου
Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα

24 Απριλίου 2024

Back To Top