Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Ανακοίνωση Επιτρόπου αναφορικά με την Εγκατάσταση ΚΚΒΠ σε χώρους που έχει πρόσβαση το κοινό

Ανακοίνωση Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Εγκατάσταση Κλειστών Κυκλωμάτων Βιντεοπαρακολούθησης (ΚΚΒΠ)
σε χώρους που έχει πρόσβαση το κοινό

ΕΠΕΙΔΗ καθημερινά το Γραφείο της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα γίνεται δέκτης ερωτημάτων που αφορούν στη νομιμότητα της χρήσης καμερών και/ή Κλειστού Κυκλώματος Βιντεοπαρακολούθησης (ΚΚΒΠ) σε καταστήματα, εμπορικά κέντρα, επιχειρήσεις και κέντρα αναψυχής, σας ενημερώνω τα κάτωθι:

Τα δεδομένα εικόνας και ήχου αποτελούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Η καταγραφή εικόνας και ήχου αποτελεί επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η οποία για να είναι νόμιμη πρέπει να συνάδει με τις διατάξεις του ΓΚΠΔ 2016/679 αλλά και της Εθνικής Νομοθεσίας Ν. 125(Ι)/2018. Η λήψη εικόνας με την χρήση ΚΚΒΠ επιτρέπεται μόνο αν δεν υπάρχει λιγότερο παρεμβατικός τρόπος για την πραγματοποίηση του σκοπού.

Παραδείγματα όπου επιτρέπεται η λήψη εικόνας με την χρήση ΚΚΒΠ:
  - Είσοδος/έξοδος κτηρίου
  - Έξω από ασανσέρ, εστιάζοντας αποκλειστικά σ’ αυτό
  - Πάνω από μηχάνημα κάρτας/ταμείου, εστιάζοντας αποκλειστικά σ’ αυτό
  - Χώρος στάθμευσης

Παραδείγματα όπου δεν επιτρέπεται η λήψη εικόνας με την χρήση ΚΚΒΠ:
  - Διαδρόμους
  - Μέσα σε ασανσέρ
  - Σε χώρο αναμονής
  - Τουαλέτες
  - Εσωτερικός/εξωτερικός χώρος εστίασης καφετέριας, εστιατορίου κλπ

Γενικά: Δεν επιτρέπεται να ελέγχεται η προσωπική συμπεριφορά, οι προσωπικές επαφές και η αποδοτικότητα των ατόμων μέσω τέτοιων συστημάτων.

Τα άτομα θα πρέπει να ενημερώνονται μέσω προειδοποιητικών πινακίδων, οι οποίες θα πρέπει να είναι ευδιάκριτες, επαρκείς σε αριθμό και σε εμφανές μέρος. Η πινακίδα πρέπει να αναγράφει (α) ότι γίνεται βιντεογράφηση, (β) τον υπεύθυνο επεξεργασίας και (γ) το σκοπό της βιντεογράφησης.

Το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα πρόσβασης σε περίπτωση καταγραφής του από ΚΚΒΠ. Όσον αφορά στο δικαίωμα διαγραφής, τα δεδομένα διατηρούνται για εύλογο χρονικό διάστημα, πάντα σε σχέση με τον σκοπό που εξυπηρετούν.

Στις περιπτώσεις όπου η εγκατάσταση ΚΚΒΠ ενδέχεται να επιφέρει υψηλό κίνδυνο για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες φυσικών προσώπων απαιτείται η διενέργεια Εκτίμησης Αντικτύπου πριν την επεξεργασία, με σκοπό την εκτίμηση των επιπτώσεων των σχεδιαζόμενων πράξεων.

Η εγκατάσταση ΚΚΒΠ σε ιδιωτικούς χώρους (όπως οικίες/πολυκατοικίες) για επεξεργασία που πραγματοποιείται από φυσικό πρόσωπο και αφορά σε δραστηριότητες προσωπικές ή οικιακές, δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Η εμβέλεια καταγραφής όμως του ΚΚΒΠ, δεν πρέπει να είναι εκτός της περιμέτρου του ιδιωτικού χώρου. Σε πολυκατοικίες η χρήση ΚΚΒΠ από ένα ένοικο δεν θα πρέπει να επηρεάζει την ιδιωτική ζωή των άλλων. Αν το ΚΚΒΠ θα εγκατασταθεί από τη διαχειριστική επιτροπή, θα πρέπει να περιορίζεται σε κοινόχρηστους χώρους μετά από απόφαση των ενοίκων που συμμορφώνεται με τις πρόνοιες του Καταστατικού.


Ειρήνη Λοϊζίδου Νικολαϊδου
Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα

28 Ιουνίου 2019

 • Για να κατεβάσατε την ανακοίνωση σε μορφή pdf πατήστε εδώ.
 • Για την Βιντεο-παρακολούθηση σε δημόσιους χώρους από Τοπικές Αρχές βλέπετε την Οδηγία του 2016
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Ανακοίνωση Επιτρόπου - ΚΚΒΠ σε χώρους με πρόσβαση στο κοινό.pdf


Back To Top