Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

29ο Διεθνές Συνέδριο Επιτρόπων Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που πραγματοποιήθηκε από τις 25-28 Σεπτεμβρίου 2007 στο Μοντρεάλ, Καναδάς


Η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα κα Γούλλα Φράγκου συμμετείχε στο πιο πάνω ετήσιο Διεθνές Συνέδριο στο οποίο εκπροσωπήθηκαν Αρχές Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων από όλο τον κόσμο, καθώς και παρατηρητές που εκπροσωπούσαν χώρες οι οποίες δεν έχουν γίνει ακόμα αποδεκτές από το Συνέδριο ως χώρες που διαθέτουν την απαραίτητη νομοθετική και διοικητική δομή για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
Συμμετείχαν επίσης μερικοί από τους πιο διακεκριμένους εμπειρογνώμονες σε θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων και συζητήθηκαν μέθοδοι και διαδικασίες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων αλλά και ενδυνάμωση των δικαιωμάτων της ιδιωτικής ζωής όλων των ατόμων.

Στο Συνέδριο, συζητήθηκαν μεταξύ άλλων θέματα που αφορούσαν τη δημόσια ασφάλεια και παγκοσμιοποίηση, παγκοσμιοποίηση και διασυνοριακή ροή προσωπικών δεδομένων, ιδιωτική ζωή και ανθρώπινα δικαιώματα, νομοθετικό πλαίσιο και τεχνολογία, τεχνολογία RFID, νανοτεχνολογία και ιδιωτική ζωή, δημόσια ασφάλεια και εγκλήματα Διαδικτύου.

Στο Συνέδριο παρέστη επίσης και μίλησε για την πολιτική των ΗΠΑ αναφορικά με την πρόσβαση και χρήση των προσωπικών δεδομένων των επιβατών ο κος Michael Chertoff, Secretary, Department of Homeland Security των ΗΠΑ.
Οι Αρχές Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ζήτησαν την υιοθέτηση διεθνών προτύπων για τη χρήση και κοινοποίηση προσωπικών πληροφοριών των επιβατών που συλλέγουν οι αεροπορικές εταιρείες/ταξιδιωτικά Γραφεία.
Η Επίτροπος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Καναδά κα Jennifer Stoddart, ανέφερε τα εξής: «Η ίδια η φύση των διεθνών ταξιδιών εγγυάται /δικαιολογεί μία διεθνή προσέγγιση με την υιοθέτηση προτύπων τα οποία να διασφαλίζουν τα δεδομένα των επιβατών» «Η διαβίβαση προσωπικών πληροφοριών ανάμεσα στα ταξιδιωτικά γραφεία, αεροπορικές εταιρείες και ημεδαπές και ξένες κυβερνήσεις προκαλεί /καθιστά μία διαρκή απειλή για την προστασία της ιδιωτικής ζωής των επιβατών».
Οι ΑΠΠΔ αποφάσισαν ότι μία λύση σε παγκόσμιο επίπεδο θα μπορεί να επιτευχθεί μόνο με τη συνεργασία των αεροπορικών εταιρειών, διωκτικών αρχών, διεθνών οργανισμών, οργανώσεων αστικών ελευθεριών και προστασίας προσωπικών δεδομένων, καθώς επίσης και εμπειρογνωμόνων για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

Οι ΑΠΠΔ έχουν επίσης υιοθετήσει δύο Ψηφίσματα: ένα για βελτίωση της διεθνούς συνεργασίας και το δεύτερο για αξιοποίηση της υφιστάμενης εργασίας για την κατάρτιση κοινών /διεθνών προτύπων προστασίας της ιδιωτικής ζωής στον τομέα της τεχνολογίας της πληροφορικής.

Το δεύτερο αυτό Ψήφισμα καλεί τις ΑΠΠΔ σε περισσότερο ενεργό ανάμειξη στον Οργανισμό Διεθνών Προτύπων κατά την κατάρτιση παγκοσμίως αποδεκτών διεθνών προτύπων προστασίας της ιδιωτικής ζωής στον τομέα της τεχνολογίας της πληροφορικής.


Στο Ψήφισμα σχετικά με τη Διεθνή Συνεργασία αναγνωρίζονται οι προκλήσεις εξαιτίας των διαφορετικών προσεγγίσεων όσον αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων και την ενίσχυση των δικαιωμάτων της προστασίας της ιδιωτικής ζωής και καλούνται οι ΑΠΠΔ όπως συνεχίσουν να συνεργάζονται με σκοπό την ενδυνάμωση του θεσμού της προστασίας των προσωπικών δεδομένων σε παγκόσμιο επίπεδο.


Περαιτέρω πληροφόρηση σχετικά με τα Ψηφίσματα ή το 29ο Διεθνές Συνέδριο των Επιτρόπων Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου:
http://www.privacyconference2007.gc.ca/Terra_Incognita_home_E.html

Back To Top